دانلود رایگان


پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل 20 سؤال بوده كه متغير وضعيت ديني دانشجويان از طريق گزينه هاي سؤالات6,8,14 1,3,مورد سنجش قرار گرفته ا

دانلود رایگان پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل 20 سؤال بوده كه متغير وضعيت ديني دانشجويان از طريق گزينه هاي سؤالات6,8,14 1,3,مورد سنجش قرار گرفته است.

وضعيت رواني دانشجويان از طريق سؤال هاي پرسشنامه عزت نفس كه شامل سؤال های 2,4,5,7 ميباشد مورد محاسبه قرار گرفته است..

متغير نگرشهاي سياسي دانشجويان از طريق سؤال9,12 مورد پرسش قرار گرفته است.

وضعيت جسماني دانشجويان از طريق سؤالات11,17 به دست آمده كه سؤالاتي پيرامون بيماري جسمي و سوابق آن و داروهاي مصرفي مي باشد.

وضعيت خانوادگي و اقتصادي دانشجويان شامل تعداد كل افراد خانواده، در قيد حيات بودن والدين، مدرك تحصيلي والدين ، شغل والدين و وضعيت اقتصادي خانواده و وضعيت اعتقادي والدين است كه از طريق سؤالات10,13,16,18,19,20 مورد پرسش قرار گرفته و درنهايت خصوصيات دوستان دانشجويان براساس سؤال15 مورد پرسش قرار گرفته كه وضعيت همانندي دوست دانشجو را از نظر اعتقادي مي سنجد.

روائی ، آن خصیصه ابزار و با روش جمع آوری داده ها است که با داشتن این خصیصه همان مقولاتی را تعیین می کند که برای تعیین مقولات طرح ریزی شده می باشد.

در حقیقت روائی اصطلاحی است که به چگونگی پژوهش اهداف مورد نظر ، پرسشنامه های یک پژوهش

اشاره می کند یعنی اینکه ، ابزار پژوهش تا چه مقدار آن چه را که باید بسنجد ، می سنجد. به تعبیر دیگر پرسشنامه های را می توان دارای روائی دانست که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . به همین منظور تعدادی از پرسشنامه ها به همراه اهداف و فرضیات پژوهش دربین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات ، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسشنامه دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در پژوهش اندازه گیری کرده است .

اعتبار، کیفیت ثبات وپایائی است که ابزار یا روش جمع آوری داده ها در طول زمان را نشان می دهد. به عبارت دیگر ثبات و پایائی آنچه را که به وسیله ابزار با روش تعیین می شود اعتبار نامیده می شود .

یک آزمون در صورت دارای پایائی است که آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم می باشند . رابطه بین روائی و پایائی از این قرار است که یک آزمون پایا باشد تا بتواند روا باشد . اما روائی برای پایائی ضروری نیست . برای سنجش اعتبار پرسشنامه های این پژوهش یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن 5 نفر از جامعه آماری پژوهش به طور تصادفی انتخاب شده است ، سپس پرسشنامه های مورد نظر از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت .


دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت


پاورپوینت بد حجابی


پاورپوینت جامعه شناسی


عوامل موثر بدحجابی


بد حجابی دانشجویان


حجاب دانشجویان دانشگاه آزاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه بایگانی - مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

نوشته پروژه بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاه آزاد ...
برچسب ها: docآزاداخذارشدازاینترنتاستفادهاسلامیبررسیپایانپروژهتحقیقتوسط
جهت ... پروژه مقایسه و بررسي رابطه بين هوش عاطفي و سلطه جويي و سلطه پذيري دانش
... به پوشش ؛ ۳ – کم توجهی والدین به این امر، سبب بدحجابی دختران جوان ما شده است .

پرسشنامه رعایت حجاب و عفاف - پروژه

12 آگوست 2015 ... طراحی وب سایت واکنشگرا شروع قیمت از 50 هزار تومان ... در بين دانشجويان نمونه
انتخاب شده بيشترين درصد را دانشجويان گروه فني مهندسي و ... 1- رعايت عفاف و
حجاب در همه دانشگاه ها باعث پيشرفت سطح علمي ، ديني و .... 4- افرادي كه حجاب ندارند ،
اسلام را قبول ندارند . ..... پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی.

دانلود پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين ...

پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد
اسلامی. در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل 20 سؤال بوده كه متغير وضعيت
...

پایان نامه | - خانه

پايان نامه گنجينه هاي فراموش شده – مرکز آفرينش هاي هنري ... پايان نامه بررسي عوامل
موثر بر دوست يابي هاي اينترنتي بين دانشجويان 18-30 ... پايان نامه بررسي ميزان
رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از ... پايان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد
حجابي دانش آموزان دختر .... طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل (در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴) و ۹۵; طراحی
... ۶۳ پایان نامه شهر الکترونیک ص ۶۰; ۶۴ پایان نامه شناخت عوامل موثر در بد حجابی
دانش ... ۹۸ پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان
...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل (در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴) و ۹۵; طراحی
... ۶۳ پایان نامه شهر الکترونیک ص ۶۰; ۶۴ پایان نامه شناخت عوامل موثر در بد حجابی
دانش ... ۹۸ پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان
...

ﻧﻮع ﺣﺠﺎب و ﻣﻴﺰان اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺔ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎ

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ. ﺔ. ﻧﻮع ﺣﺠﺎب و ﻣﻴﺰان اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﻮراﻧﺪﺧﺖ ﻓﺎﺿﻠﻴﺎن ... ﺣﺠﺎب ﻳﺎ
ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺖ. ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻨﻔﻚ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺪه ﺑﻮد. ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، راﺑﻄ. ﺔ. ﺑﻴﻦ ﺣﺠﺎب و ... ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ ... زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻃﺮاﺣﻲ. ﻛﻨﺪ ... و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ .... ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ... زﻧﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن.

جستجو برای: عوامل تعیین‌کننده، دانشجویان

عمده عوامل تعیین‌کننده اختلافات بین گفتمان‌های سیاست‌خارجی اصلاحات در ... دانشگاه
آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
1389 ... موردتحلیل واقع شده و عوامل مؤثر بر بدحجابی دانشجویان دختر دانشگاه شهید
باهنر ... این پژوهش ابتدا به بررسی میزان خودکارآمدی دانشجویان و مدرسان مراکز
تربیت ...

بررسی گرایش دختران دانشجو به حجاب و بدحجابی

جمعیت و نمونه آماری این تحقیق را دختران دانشجو تشکیل میدهند. ... در این مقاله تلاش
شده است تا نوع نگاه دختران دانشجو به موضوع حجاب و نقش عواملی چون ... عوامل مؤثر بر
انتخاب نوع پوشش از سوی دانشجویان دختر چیست؟ ...... 3) ناتوانی دستگاههای فرهنگی
در طراحی و ترویج سبک زندگی دینی و اسلامی در سطح جامعه به‌ویژه در بین دختران از ...

iran cpa - انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

[ آرشیو ] برگزاری مراسم گرامی داشت روز روانشناس و مشاور در دانشگاه آزاد واحد خوی .....
و دانشجویان رشته روانشناسی و گرایش های مرتبط (مقطع ارشد به بالا)آزاد است و به
شرکت .... این پارک نخستین پارکی است که ویژه کودکان اتیسم در ایران طراحی شده
است. ...... این روانپزشک در پاسخ به «قانون» در رابطه با عوامل موثر در بروز این
اختلال ...

مرکز پژوهش‌های مجلس: «کانون‌های ازدواج موقت» در ایران تشکیل شود

در بخش دیگری از این گزارش به بدحجابی به‌عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و آمده است
... اجتماعی دانشگاه تهران تحقیقی به روش کمی و پرسشنامه در میان صدها زن جوان بین ...
در سال 1387 از چند دانشگاه دولتی در تهران و مراکز استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی انجام ...
مرکز پژوهش‌ها به بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و ...

دانلود پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين ...

پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد
اسلامی. در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل 20 سؤال بوده كه متغير وضعيت
...

پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان - فایلگاه

27 آگوست 2016 ... پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان ... در اين پژوهش از
پرسشنامه استفاده شده كه شامل ۲۰ سؤال بوده كه متغير ... برچسبآزاد استفاده اسلامی
پرسشنامه پژوهش دانشجويان دانشگاه سؤال ... گزارش کاراموزی طراحی اجزاء.

علوم انسانی - دانلود پایان نامه پروژه

دست یابی به عوامل موثر در شکل گیری رضایت شغلی کارکنان و عزت نفس در مدیران
... شناسی بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ابهر ... نظریه راجرز نسبتاً در همین راستا طراحی شده است و وی معتقد است که انسان
.... و جوانان و دانشجویان هم با امور و کارهایی مثل بدحجابی و بی حجابی و عدم همکاری با ...

ﻧﻮع ﺣﺠﺎب و ﻣﻴﺰان اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺔ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎ

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ. ﺔ. ﻧﻮع ﺣﺠﺎب و ﻣﻴﺰان اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﻮراﻧﺪﺧﺖ ﻓﺎﺿﻠﻴﺎن ... ﺣﺠﺎب ﻳﺎ
ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺖ. ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻨﻔﻚ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺪه ﺑﻮد. ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، راﺑﻄ. ﺔ. ﺑﻴﻦ ﺣﺠﺎب و ... ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ ... زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻃﺮاﺣﻲ. ﻛﻨﺪ ... و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ .... ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ... زﻧﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن.

بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی ...

6 ژانويه 2017 ... بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی(پاورپوینت
دفاع) ... پایان نامه طراحی و پیاده سازی دستگاه آنالیزر با استفاده از میکروکنترولر
89c51 ... پایان نامه بررسي راه هاي رسيدن از كمرويي به ابزار وجود + پرسشنامه ... ذرت و
کارایی مصرف منبع های نور و آب و نیتروژن (منتشر شده در سال 2014) ...

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان - ایران دانلود

31 دسامبر 2016 ... پرسشنامه طراحی شده بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان ... شود وعوامل
مؤثر بر بدحجابی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی مورد بررسی قرار .

مرکز پژوهش‌های مجلس: «کانون‌های ازدواج موقت» در ایران تشکیل شود

در بخش دیگری از این گزارش به بدحجابی به‌عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و آمده است
... اجتماعی دانشگاه تهران تحقیقی به روش کمی و پرسشنامه در میان صدها زن جوان بین ...
در سال 1387 از چند دانشگاه دولتی در تهران و مراکز استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی انجام ...
مرکز پژوهش‌ها به بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و ...

پرسشنامه رعایت حجاب و عفاف - پروژه

12 آگوست 2015 ... طراحی وب سایت واکنشگرا شروع قیمت از 50 هزار تومان ... در بين دانشجويان نمونه
انتخاب شده بيشترين درصد را دانشجويان گروه فني مهندسي و ... 1- رعايت عفاف و
حجاب در همه دانشگاه ها باعث پيشرفت سطح علمي ، ديني و .... 4- افرادي كه حجاب ندارند ،
اسلام را قبول ندارند . ..... پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی.

کافه دانشجو | پایان نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده

بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپ داغ (مطالعه موردی
حوضه آبریز ... کمک فنر ها، بررسی انواع و روش طراحی آنها (پایان نامه مکانیک حرارت و
سیالات), 15,000تومان ... گنجینه های فراموش شده مرکز آفرینش های هنری, 26,000تومان
..... رابطه رنگ با تيپ شخصيتي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي, 12,000تومان.

طرح لایه باز کارت ویزیت آرایشگاه زنانه (پشت و رو) 35 | A To Z File

4 ساعت قبل ... تحقیق درباره تاريخچه ی سازمان امداد و نجات · پایان نامه بررسي عوامل استرس زا از
ديدگاه دانش آموزان ... پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين
دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی · دانلود مقاله درباره بیوگاز ... گزارش كارآموزي واحد
توليدي درمورد پرورش و تكثير گلهاي فصلي آزاد دررشته كشاورزي · تحقیق در ...

rayaner

کاملترین فایل اولین و جدیدترین پاورپوینت آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی( ....
جزوه آموزش برنامه نویسی C تایپ شده و با کیفیت عالی به همراه تمرین و مثال .... قابل
استفاده برای : دانشجویان پودمانی دانشگاه علمی کاربردی - مجموعه ای بی نظیراز آنچه
..... برترین پکیج بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان
...

فهرست الفبایی پایان نامه ها

چکیده: ما یک مدلی را بر اساس بهینه سازی واحدهای اقتصادی طراحی کرده ایم که در آن
فرض ... بررسی عوامل موثر در توسعه IT. در این پژوهش سعی شده تا با بررسی روند
اجرایی طرح های مربوط به it نحوه تصمیم گیری ... بررسی ارتباط بین آموزش و اشتغال
زنان ... بهای تمام شده هر واحد دانشجو در رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خوی.

بررسی گرایش دختران دانشجو به حجاب و بدحجابی

جمعیت و نمونه آماری این تحقیق را دختران دانشجو تشکیل میدهند. ... در این مقاله تلاش
شده است تا نوع نگاه دختران دانشجو به موضوع حجاب و نقش عواملی چون ... عوامل مؤثر بر
انتخاب نوع پوشش از سوی دانشجویان دختر چیست؟ ...... 3) ناتوانی دستگاههای فرهنگی
در طراحی و ترویج سبک زندگی دینی و اسلامی در سطح جامعه به‌ویژه در بین دختران از ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

SA3- پایان نامه روانشناسی بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و ...
OL926- دانلود پروژه علوم اجتماعی مرور نظام مند بر تحقیقات انجام شده درباره ... OL33-
بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد
اسلامی ... OL45-بررسی رابطه بین عوامل خانوادگی و آموزشی موثر در قدرت ابراز وجود در
دانش ...

ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ - تحقیقات نظام سلامت

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش. :ﻫﺎ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺣﺠﺎب در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن
داد ﻛﻪ. 9/48 ... ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ... داﻧﺪ ﻛﻪ از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﺣﻮا در ﻧﻬﺎد. اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒ. ﺮ. اﺳﻼم. (. ص. ) ... اﺳﺎس ﺗﺮس اﺳﺖ، ﺷﻴﻮه آزاد ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ
واﻟﺪﻳﻦ در ﻛﺎر ..... اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﻲ ﻣﻲ ... ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﻈﺎم.

پایان نامه | - خانه

پايان نامه گنجينه هاي فراموش شده – مرکز آفرينش هاي هنري ... پايان نامه بررسي عوامل
موثر بر دوست يابي هاي اينترنتي بين دانشجويان 18-30 ... پايان نامه بررسي ميزان
رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از ... پايان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد
حجابي دانش آموزان دختر .... طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

مطالب جدیدتر - روش تحقیق - blogfa.com

عوامل موثر در تصمیم مصرفکننده هنگام خرید لوازم خانگی متغیرهای مستقل می باشند
که خود به چهار ... پرسشنامه این تحقیق براساس مدل کاتلر طراحی شده است. .... پایان
نامه:بررسی مقایسه ای تأثیر ارتباطات بازاریابی کنترل شده و کنترل نشده بر
ارزیابی ..... 1-آیا در دانشگاه تبعیض بین دانشجویان پیوسته و ناپیوسته احساس
میکنید؟

چكامه افراز

پرسشنامه بررسي ارتباط عوامل موفقيت مديريت دانش در افزايش خلاقيت و ... مقاله
بررسي غزوات پيامبر اسلام ... نقشه هاي پمپ سوخت اتومبيل fuel pomp طراحي شده در
كتيا ... پروپوزال بررسي ميزان شيوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بين مديران و
كاركنان دانشگاه ... پايان نامه بررسي رابطه كمال گرايي با سلامت روان در دانشجويان
دانشگاه آزاد

دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه های دانشجویی

6 دسامبر 2013 ... دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت میان استرس و فرسودگی شغلی بین ... پژوهش های
انجام شده در خارج ..... حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
اسلامی ... دانلود گزارش کارآموزی طراحی فرایند تولید در شرکت میثاق ماشین قرن ....
بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ...

مرکز پژوهش‌های مجلس: «کانون‌های ازدواج موقت» در ایران تشکیل شود

در بخش دیگری از این گزارش به بدحجابی به‌عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و آمده است
... اجتماعی دانشگاه تهران تحقیقی به روش کمی و پرسشنامه در میان صدها زن جوان بین ...
در سال 1387 از چند دانشگاه دولتی در تهران و مراکز استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی انجام ...
مرکز پژوهش‌ها به بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و ...

راهکارهای علمی و فرهنگی در جهت حل معضلات و پیشرفت دانشگاه ها

29 ژوئن 2015 ... در ایجاد دانشگاه اسلامی و نیل به علم دینی نیز با سیاست‌گذاری دولت تقویت می‌شود.
... را مورد بررسي قرار دهد و بر اساس فرهنگ اسلامي و معارف غني ديني، پايه‌ها و ... و
فرهنگی در بوشهر تبدیل شود و این کار فقط در گرو تعامل همه عوامل است . .... مقاله
نویسی در باب پیشرفت دانشگاه در بین دانشجویان دانشگاه آزاد به وجود آید.

پایان نامه | - خانه

پايان نامه گنجينه هاي فراموش شده – مرکز آفرينش هاي هنري ... پايان نامه بررسي عوامل
موثر بر دوست يابي هاي اينترنتي بين دانشجويان 18-30 ... پايان نامه بررسي ميزان
رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از ... پايان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد
حجابي دانش آموزان دختر .... طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

عوامل موثر بدحجابی | Filepark

پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد
اسلامی. Published 6 months ago by. در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل ...

پژوهش پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پژوهش پرستاری. بررسی میزان آگاهی دانشجویان بالینی از حقوﻕ بیمار در دانشگاه
علوم پزشکی جهرم . .... بررسی عوامﻞ مؤﺛر بر میزان ﺧستگی در سالمندان همودیالیزی .

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ...

دانلود مقاله و تحقیق دانشجویی آماده و قابل ویرایش. ... پایان نامه بررسی عوامل موثر بر
بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قیمت:1500000ریال. موضوع پایان ...

دانلود رایگان پرسشنامه حجاب - بانک مقالات فارسی

دانلود رایگان پرسشنامه حجاب - پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین ...
شده که شامل ۲۰ سؤال بوده که متغیر وضعیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ...

پژوهش پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پژوهش پرستاری. بررسی میزان آگاهی دانشجویان بالینی از حقوﻕ بیمار در دانشگاه
علوم پزشکی جهرم . .... بررسی عوامﻞ مؤﺛر بر میزان ﺧستگی در سالمندان همودیالیزی .

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ...

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ... می
باشدکه این پرسشنامه به تعداد 80 دانشجو داده می شودکه40 تای آنها دانشجویان
دختربدحجاب ... نکاتی در مورد سئو وردپرس · نکاتی در مورد سئو جوملا · طراحی سایت
مراکز تجاری .... مقدس اسلامی ایران بوده و در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت
شده است.

magiran.com: فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامي، شماره 7

بررسي وضعيت گرايش به نماز خواندن در بين دانشجويان بر حسب متغيرهاي جمعيت
شناختي .... بررسي وضعيت الگوهاي دينداري در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (
واحد فيروزكوه) ناهيد دهقان عفيفي، ... بررسي ميزان هنجارشكني ازدواج و علل موثر بر آن
... اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است
.

پاورپوینت آماده - دانلود پایان نامه پروپوزال پرسشنامه مقاله http ...

6 مه 2014 ... چرا دانشگاه پیام نور رویکرد خور را نسبت به دانشجو تغییر داده است ... پاورپوینت
دفاع- بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دان · پاورپوینت دفاع-
بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ... این فایل به
شکل بسیار زیبایی طراحی شده و برای کار کلاسی دانشجویان رشته ...

پایان نامه | - خانه

پايان نامه گنجينه هاي فراموش شده – مرکز آفرينش هاي هنري ... پايان نامه بررسي عوامل
موثر بر دوست يابي هاي اينترنتي بين دانشجويان 18-30 ... پايان نامه بررسي ميزان
رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از ... پايان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد
حجابي دانش آموزان دختر .... طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

آمار تکان دهنده از وضعیت روابط جنسی در جامعه | خبرنامه دانشجویان ایران

15 ژوئن 2014 ... در بخشی از این گزارش به بدحجابی به‌عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و ... و پرسشنامه
در میان صدها زن جوان بین ۱۵ تا ۳۵ سال در مناطق شمالی و جنوبی ... ۱۳۸۷ از چند دانشگاه
دولتی در تهران و مراکز استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی ... سپس گزارش مرکز پژوهش‌ها به
بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و از ...

پایان نامه حجاب

اصل «حجاب» براي زنان كه در جوامع اسلامي مطرح است از جمله همين ارزش‌ها و عقايدي ...
تعريف تحليلي: گاهي لازم است معاني واژه‌هاي مورد استفاده (مثلاً در يك پرسشنامه) را ...
“منصور معدل” از دانشگاه ميشيگان و «آزادارمكی» از دانشگاه تهران انجام شده است. ... 84 و
بررسی عوامل موثر بر این نگرش» ، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم
اجتماعی.

دانلود پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی ...

دانلود پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بین
مشتریان - ... بر یادگیری دانش‌آموزان- دانلود مقاله طراحی برای بازیافت- سمینار
الاستیسیته غیر ... رایانش ابری- پرسشنامه بررسی بدحجابی در بین دانشجویان-
پروپوزال بررسی .... دانشجویان دختر بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی- پروپوزال
بررسی موانع ...

عوامل موثر بدحجابی | Filepark

پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد
اسلامی. Published 6 months ago by. در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل ...

بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد - فایلهای ...

25 آگوست 2016 ... بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد - فایلهای مورد ... از
طریق پرسشنامه بین نمونه آماری که تعداد 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد . ...
اسلامی بر مبنای این طرح که برای فشار بر شورای نگهبان طراحی شده ...

بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی ...

25 مه 2016 ... بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد ... گاهي، ممکن است يک
بعد باشد ولي ديگري نباشد که در اين صورت، نمي توان گفت که حجاب اسلامي محقق
شده است. .... کارآموزی: نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی · پرسشنامه هوش هیجانی گلمن ...
دانلود پروژه ی طراحی مبدل های حرارتی و بررسی رسوب گرفتگی مبدل ...

طرح لایه باز کارت ویزیت آرایشگاه زنانه (پشت و رو) 35 | A To Z File

4 ساعت قبل ... تحقیق درباره تاريخچه ی سازمان امداد و نجات · پایان نامه بررسي عوامل استرس زا از
ديدگاه دانش آموزان ... پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين
دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی · دانلود مقاله درباره بیوگاز ... گزارش كارآموزي واحد
توليدي درمورد پرورش و تكثير گلهاي فصلي آزاد دررشته كشاورزي · تحقیق در ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ...

دانلود مقاله و تحقیق دانشجویی آماده و قابل ویرایش. ... پایان نامه بررسی عوامل موثر بر
بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قیمت:1500000ریال. موضوع پایان ...

ظشقصقزیهغف - Rexblog

دل اییقش نییاقش، بلخیی سهاندالاقش با گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های
نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات ... پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك
صحرا (سهامی خاص) ... گزارش كارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ... پایان
نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله

دانلود تحقیق در مورد بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در ...

6 آگوست 2016 ... فروشگاه جامع thesis مرجع دانلود پایان نامه با کیفیت بالا و تست شده … ... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺳﻴﺐ. ﻫﺎی ورزﺷﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن. در ﺑﻴﻦ. داﻧﺶ. .... این آسیبها در دانشجویان
دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد اسلامی (سما). .... دکتر ابراهیم علیدوست,
تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی, بررسی عوامل موثر

مرجع دانشجویان ايران » لیست جدید پروژه ها و پایان نامه ها (2.21)

بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپ داغ (مطالعه موردی
حوضه آبریز کوشک ... کمک فنر ها، بررسی انواع و روش طراحی آنها (پایان نامه مکانیک
حرارت و سیالات) ..... شناسایی عوامل موثر در به کارگیری روش های تحلیلی در
حسابرسی های مستقل .... رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
اسلامی.

راهکارهای علمی و فرهنگی در جهت حل معضلات و پیشرفت دانشگاه ها

29 ژوئن 2015 ... در ایجاد دانشگاه اسلامی و نیل به علم دینی نیز با سیاست‌گذاری دولت تقویت می‌شود.
... را مورد بررسي قرار دهد و بر اساس فرهنگ اسلامي و معارف غني ديني، پايه‌ها و ... و
فرهنگی در بوشهر تبدیل شود و این کار فقط در گرو تعامل همه عوامل است . .... مقاله
نویسی در باب پیشرفت دانشگاه در بین دانشجویان دانشگاه آزاد به وجود آید.

بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد - فایلود

بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد ... است مورد تحليل واقع
می شود وعوامل مؤثر بر بدحجابي دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامی مورد بررسي قرار می
گیرد . ابزارگردآوري داده ها،پرسشنامه شامل 20سؤال می باشدکه اين پرسشنامه به تعداد
80 دانشجو .... این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است. ... طراحی و پیاده سازی
وبتینا ...

حجاب - ساخت وبلاگ رایگان

پرسشنامه طراحي شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد
اسلامي. در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل 20 سؤال بوده كه متغير وضعيت
...

پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان ...

5 آگوست 2015 ... پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد
اسلامی ,پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در ...

ریثس64ث7عقفیس7عقف - zarrinblog.COM

وانی: قانون حجاب را از جیره خواران خود شروع کنید: دانشجوی بدحجاب را به دانشگاه راه ...
ز بیشقشهاد کالای عنوان: بررسی عوامل بازدارنده و میزان مشارکت تاکسیرانان شهر ...
پاور پوینت طراحی استخر ... پایان نامه تحلیل ارتباط RNA حل مسئله معکوسپیش
گوییساختار دوم بین ... گزارش کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور
پژوهشی

iran cpa - انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

[ آرشیو ] برگزاری مراسم گرامی داشت روز روانشناس و مشاور در دانشگاه آزاد واحد خوی .....
و دانشجویان رشته روانشناسی و گرایش های مرتبط (مقطع ارشد به بالا)آزاد است و به
شرکت .... این پارک نخستین پارکی است که ویژه کودکان اتیسم در ایران طراحی شده
است. ...... این روانپزشک در پاسخ به «قانون» در رابطه با عوامل موثر در بروز این
اختلال ...

مقالات و پایان نامه ها – پژوهش ها

پايان نامه مقايسه ميزان هيجان خواهي دانشجويان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد 40 برگ ....
OL33-بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه آزاد اسلامی ... OL85-بررسی عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج در بین
دانشجویان دانشگاه .... OL181 -علل کاهش ثبت نام دانش آموزان طراحی دوخت در هنرستان
ولایت و رابطه آن با ...

ترنم باران

-خرید و دانلود تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا ... -کاملترین فایل كاربرد روش
تاگوچي جهت بررسي عوامل موثر درنفوذ .... -پرسش نامه معنویت در محیط کار ... -دانلود
بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی -کامل و جامع
.... خرید آنلاین گزارش كارآموزی روانشناسی نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی ·
خرید ...

روانشناسی و علوم تربیتی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

ارسال شده در روانشناسی و علوم تربیتی ... پایان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی
دانش آموزان دختر ... پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون
عوامل موثر در ازدواج .... بررسی رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان
دانشگاه آزاد اسلامی ... طراحی شاخصفحه های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت 30صفحه.

iran cpa - انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

[ آرشیو ] برگزاری مراسم گرامی داشت روز روانشناس و مشاور در دانشگاه آزاد واحد خوی .....
و دانشجویان رشته روانشناسی و گرایش های مرتبط (مقطع ارشد به بالا)آزاد است و به
شرکت .... این پارک نخستین پارکی است که ویژه کودکان اتیسم در ایران طراحی شده
است. ...... این روانپزشک در پاسخ به «قانون» در رابطه با عوامل موثر در بروز این
اختلال ...

چكامه افراز

پرسشنامه بررسي ارتباط عوامل موفقيت مديريت دانش در افزايش خلاقيت و ... مقاله
بررسي غزوات پيامبر اسلام ... نقشه هاي پمپ سوخت اتومبيل fuel pomp طراحي شده در
كتيا ... پروپوزال بررسي ميزان شيوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بين مديران و
كاركنان دانشگاه ... پايان نامه بررسي رابطه كمال گرايي با سلامت روان در دانشجويان
دانشگاه آزاد

آبان ۱۳۹۰ - بانک مقالات تخصیصی آینده سازان

بانک مقالات تخصیصی آینده سازان, این سایت به منظور انجام پروژه های دانشجویی و ...
های موجود در رشته های مختلف دانشجویی به خصوص رشته های فنی و مهندسی طراحی شده
است. ... 3) عنوان پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی حذف آلودگی ها در بیو راکتور حبابی
...... سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و عوامل موثر بر
آن

پاورپوینت آماده - دانلود پایان نامه پروپوزال پرسشنامه مقاله http ...

6 مه 2014 ... چرا دانشگاه پیام نور رویکرد خور را نسبت به دانشجو تغییر داده است ... پاورپوینت
دفاع- بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دان · پاورپوینت دفاع-
بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ... این فایل به
شکل بسیار زیبایی طراحی شده و برای کار کلاسی دانشجویان رشته ...

مرکز پژوهش‌های مجلس: «کانون‌های ازدواج موقت» در ایران تشکیل شود

در بخش دیگری از این گزارش به بدحجابی به‌عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و آمده است
... اجتماعی دانشگاه تهران تحقیقی به روش کمی و پرسشنامه در میان صدها زن جوان بین ...
در سال 1387 از چند دانشگاه دولتی در تهران و مراکز استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی انجام ...
مرکز پژوهش‌ها به بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و ...

شفیع بهرامیان - مشتی از خاک مجاز - blogfa.com

تجربه 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهار دوره شوراهای اسلامی البته تا حدودی چراغ
.... دانشجوي‌ روزنامه‌نگاري‌ بايد داراي‌ دوازده‌ خصيصه‌ باشد كه‌ اين‌ خصايص‌ عبارتند از: ...
5- مبانی نظری و ادبیات موضوع (نظریه ها و عوامل موثر در موضوع ) حداقل در 20 سطر : .....
همچنین تستهای برگزار شده در آزمون دانشگاه ازاد مربوط به این رشته با پاسخ ( از سال ...

حجاب - ساخت وبلاگ رایگان

پرسشنامه طراحي شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد
اسلامي. در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل 20 سؤال بوده كه متغير وضعيت
...

شفیع بهرامیان - مشتی از خاک مجاز - blogfa.com

تجربه 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهار دوره شوراهای اسلامی البته تا حدودی چراغ
.... دانشجوي‌ روزنامه‌نگاري‌ بايد داراي‌ دوازده‌ خصيصه‌ باشد كه‌ اين‌ خصايص‌ عبارتند از: ...
5- مبانی نظری و ادبیات موضوع (نظریه ها و عوامل موثر در موضوع ) حداقل در 20 سطر : .....
همچنین تستهای برگزار شده در آزمون دانشگاه ازاد مربوط به این رشته با پاسخ ( از سال ...

بررسی گرایش دختران دانشجو به حجاب و بدحجابی

جمعیت و نمونه آماری این تحقیق را دختران دانشجو تشکیل میدهند. ... در این مقاله تلاش
شده است تا نوع نگاه دختران دانشجو به موضوع حجاب و نقش عواملی چون ... عوامل مؤثر بر
انتخاب نوع پوشش از سوی دانشجویان دختر چیست؟ ...... 3) ناتوانی دستگاههای فرهنگی
در طراحی و ترویج سبک زندگی دینی و اسلامی در سطح جامعه به‌ویژه در بین دختران از ...

دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه های دانشجویی

6 دسامبر 2013 ... دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت میان استرس و فرسودگی شغلی بین ... پژوهش های
انجام شده در خارج ..... حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
اسلامی ... دانلود گزارش کارآموزی طراحی فرایند تولید در شرکت میثاق ماشین قرن ....
بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ...

فایل فلش چینی HTC M9 با پردازنده MT6572 به همراه حل مشکل سریال و شبکه

نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور - آسانسور سازی برج پیما 124 ص

کتاب راز های پنهان

دانلودپاورپوینت درباره ی آبياری عمومی

دانلودپاورپوینت درباره ی آبياری عمومی

دانلود پاورپوینت ارگونومی و کار زنان شامل 18 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیاباکس

مقاله با عنوان نکاح

پاورپوینت درس اول تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم حکومت قاجار از آقا محمّد خان تا محمّد شاه

کتاب الکترونیک آموزش نصب SQL Server 2008 R2

تحقیق در مورد اطلاعات ناتواني 24 ص