دانلود فایل


پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی - دانلود فایلدانلود فایل در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل 20 سؤال بوده كه متغير وضعيت ديني دانشجويان از طريق گزينه هاي سؤالات6,8,14 1,3,مورد سنجش قرار گرفته ا

دانلود فایل پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل 20 سؤال بوده كه متغير وضعيت ديني دانشجويان از طريق گزينه هاي سؤالات6,8,14 1,3,مورد سنجش قرار گرفته است.

وضعيت رواني دانشجويان از طريق سؤال هاي پرسشنامه عزت نفس كه شامل سؤال های 2,4,5,7 ميباشد مورد محاسبه قرار گرفته است..

متغير نگرشهاي سياسي دانشجويان از طريق سؤال9,12 مورد پرسش قرار گرفته است.

وضعيت جسماني دانشجويان از طريق سؤالات11,17 به دست آمده كه سؤالاتي پيرامون بيماري جسمي و سوابق آن و داروهاي مصرفي مي باشد.

وضعيت خانوادگي و اقتصادي دانشجويان شامل تعداد كل افراد خانواده، در قيد حيات بودن والدين، مدرك تحصيلي والدين ، شغل والدين و وضعيت اقتصادي خانواده و وضعيت اعتقادي والدين است كه از طريق سؤالات10,13,16,18,19,20 مورد پرسش قرار گرفته و درنهايت خصوصيات دوستان دانشجويان براساس سؤال15 مورد پرسش قرار گرفته كه وضعيت همانندي دوست دانشجو را از نظر اعتقادي مي سنجد.

روائی ، آن خصیصه ابزار و با روش جمع آوری داده ها است که با داشتن این خصیصه همان مقولاتی را تعیین می کند که برای تعیین مقولات طرح ریزی شده می باشد.

در حقیقت روائی اصطلاحی است که به چگونگی پژوهش اهداف مورد نظر ، پرسشنامه های یک پژوهش

اشاره می کند یعنی اینکه ، ابزار پژوهش تا چه مقدار آن چه را که باید بسنجد ، می سنجد. به تعبیر دیگر پرسشنامه های را می توان دارای روائی دانست که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . به همین منظور تعدادی از پرسشنامه ها به همراه اهداف و فرضیات پژوهش دربین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات ، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسشنامه دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در پژوهش اندازه گیری کرده است .

اعتبار، کیفیت ثبات وپایائی است که ابزار یا روش جمع آوری داده ها در طول زمان را نشان می دهد. به عبارت دیگر ثبات و پایائی آنچه را که به وسیله ابزار با روش تعیین می شود اعتبار نامیده می شود .

یک آزمون در صورت دارای پایائی است که آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم می باشند . رابطه بین روائی و پایائی از این قرار است که یک آزمون پایا باشد تا بتواند روا باشد . اما روائی برای پایائی ضروری نیست . برای سنجش اعتبار پرسشنامه های این پژوهش یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن 5 نفر از جامعه آماری پژوهش به طور تصادفی انتخاب شده است ، سپس پرسشنامه های مورد نظر از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت .


دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت


پاورپوینت بد حجابی


پاورپوینت جامعه شناسی


عوامل موثر بدحجابی


بد حجابی دانشجویان


حجاب دانشجویان دانشگاه آزاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ظشقصقزیهغف - Rexblog

دل اییقش نییاقش، بلخیی سهاندالاقش با گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های
نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات ... پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك
صحرا (سهامی خاص) ... گزارش كارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ... پایان
نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله

آمار تکان دهنده از وضعیت روابط جنسی در جامعه | خبرنامه دانشجویان ایران

15 ژوئن 2014 ... در بخشی از این گزارش به بدحجابی به‌عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و ... و پرسشنامه
در میان صدها زن جوان بین ۱۵ تا ۳۵ سال در مناطق شمالی و جنوبی ... ۱۳۸۷ از چند دانشگاه
دولتی در تهران و مراکز استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی ... سپس گزارش مرکز پژوهش‌ها به
بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و از ...

دانلود رایگان پرسشنامه حجاب - بانک مقالات فارسی

دانلود رایگان پرسشنامه حجاب - پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین ...
شده که شامل ۲۰ سؤال بوده که متغیر وضعیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ...

کافی نت دانشجویان - پایان نامه

پروزه طراحی تابلو تبلیغاتی کنار جاده تحت بار گذاری ... پرسشنامه رشته روان
شناسی .... رابطه همدلي ، رابطه بيش از حد و رابطه همزيستي ، رابطه همدلي براي سلامتي،
مطلوب شناخته شده است. ..... پایان نامه بررسی و مقاله بین خودپنداره دانشجویان دختر و
پسر دانشگاه آزاد ۸۰برگ .... بررسی و شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان - فایلگاه

27 آگوست 2016 ... پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان ... در اين پژوهش از
پرسشنامه استفاده شده كه شامل ۲۰ سؤال بوده كه متغير ... برچسبآزاد استفاده اسلامی
پرسشنامه پژوهش دانشجويان دانشگاه سؤال ... گزارش کاراموزی طراحی اجزاء.

PDF[پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی…] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2016-12-20 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ… ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ... ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ... ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.
داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﺑﺰارﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ،ﭙﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 20ﺳﺆال ﻣﯽ .... ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ · ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺪﻫﺎ.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 1, طراحی بهینه یک ساختمان با انرژی خالص نزدیک به صفر در موقعیت جغرافیایی ....
فرهنگ و دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .....
177, مطالعه تطبیقی صلح در حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل موضوعه ... 191,
بررسی دیدگاه دانشجویان ارتباطات در مورد تاثیر عوامل فرازبانی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 1, طراحی بهینه یک ساختمان با انرژی خالص نزدیک به صفر در موقعیت جغرافیایی ....
فرهنگ و دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .....
177, مطالعه تطبیقی صلح در حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل موضوعه ... 191,
بررسی دیدگاه دانشجویان ارتباطات در مورد تاثیر عوامل فرازبانی ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل (در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴) و ۹۵; طراحی
... ۶۳ پایان نامه شهر الکترونیک ص ۶۰; ۶۴ پایان نامه شناخت عوامل موثر در بد حجابی
دانش ... ۹۸ پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان
...

پایان نامه بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر - c33.ir

19 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر ... با پیروزی انقلاب
اسلامی در ایران و احیای تفكرات دینی در بسیاری از ... گذاشت در این پروژه سعی شده
عوامل گرایش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد و پیام نور به ... دانشجویان درباره
نارسایی‌های فكری و فرهنگی آنان تاكنون اقدامات موثر ..... پرسشنامه (نمونه‌ای از آن ) .

پایان نامه | - خانه

پايان نامه گنجينه هاي فراموش شده – مرکز آفرينش هاي هنري ... پايان نامه بررسي عوامل
موثر بر دوست يابي هاي اينترنتي بين دانشجويان 18-30 ... پايان نامه بررسي ميزان
رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از ... پايان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد
حجابي دانش آموزان دختر .... طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

آبان ۱۳۹۰ - بانک مقالات تخصیصی آینده سازان

بانک مقالات تخصیصی آینده سازان, این سایت به منظور انجام پروژه های دانشجویی و ...
های موجود در رشته های مختلف دانشجویی به خصوص رشته های فنی و مهندسی طراحی شده
است. ... 3) عنوان پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی حذف آلودگی ها در بیو راکتور حبابی
...... سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و عوامل موثر بر
آن

ظشقصقزیهغف - Rexblog

دل اییقش نییاقش، بلخیی سهاندالاقش با گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های
نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات ... پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك
صحرا (سهامی خاص) ... گزارش كارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ... پایان
نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله

کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی - Symposia.ir

مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی ... بررسی
عوامل موثر بر بهره وری نیروهای آموزشی در آموزش و پرورش ... بررسی وضعیت دینداری و
رابطه آن با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور .... تبیین اثر مدیریت
دانش و سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

چكامه افراز

پرسشنامه بررسي ارتباط عوامل موفقيت مديريت دانش در افزايش خلاقيت و ... مقاله
بررسي غزوات پيامبر اسلام ... نقشه هاي پمپ سوخت اتومبيل fuel pomp طراحي شده در
كتيا ... پروپوزال بررسي ميزان شيوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بين مديران و
كاركنان دانشگاه ... پايان نامه بررسي رابطه كمال گرايي با سلامت روان در دانشجويان
دانشگاه آزاد

بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد - فایلهای ...

25 آگوست 2016 ... بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد - فایلهای مورد ... از
طریق پرسشنامه بین نمونه آماری که تعداد 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد . ...
اسلامی بر مبنای این طرح که برای فشار بر شورای نگهبان طراحی شده ...

lstadvtext{font-family:tahoma;background-color:#f9f9f9;border:solid

... به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر ...
فرقه ها در میان ما دانلود پاورپوینت فرقه ها در میان ما تحقیق بررسی تحقیقات
بازاریابی ... عوامل تاریخی گسترش بدحجابی در تاریخ معاصر ایران مقدمه گسترش
اسلام تا ... و طراحی شهری مقاله نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری در 27
صفحه ورد ...

ریثس64ث7عقفیس7عقف - zarrinblog.COM

وانی: قانون حجاب را از جیره خواران خود شروع کنید: دانشجوی بدحجاب را به دانشگاه راه ...
ز بیشقشهاد کالای عنوان: بررسی عوامل بازدارنده و میزان مشارکت تاکسیرانان شهر ...
پاور پوینت طراحی استخر ... پایان نامه تحلیل ارتباط RNA حل مسئله معکوسپیش
گوییساختار دوم بین ... گزارش کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور
پژوهشی

فدک - تحقیق حجاب گریزی بین دختران 15 تا30 سال

تبیین و بررسی حجاب گریزی در میان دختران 15 تا 30 سال شهر بوشهرسال 1391 ...
مسئله ی حجاب و رعایت یا عدم رعایت آن در کشور اسلامی ایران، با توجه به ابعاد ....
تحقيق انجام شده روي ۳۸۴ دانشجو نشان داد که ۸۳%، حجاب را موجب امنيت و سلامت جامعه
دانسته اند. ..... علوي، حميدرضا و حجتي، رضيه(1386) عوامل موثر بر بدحجابي دختران
دانشگاه ...

دانلود رایگان پرسشنامه حجاب - بانک مقالات فارسی

دانلود رایگان پرسشنامه حجاب - پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین ...
شده که شامل ۲۰ سؤال بوده که متغیر وضعیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ...

بررسی گرایش دختران دانشجو به حجاب و بدحجابی

جمعیت و نمونه آماری این تحقیق را دختران دانشجو تشکیل میدهند. ... در این مقاله تلاش
شده است تا نوع نگاه دختران دانشجو به موضوع حجاب و نقش عواملی چون ... عوامل مؤثر بر
انتخاب نوع پوشش از سوی دانشجویان دختر چیست؟ ...... 3) ناتوانی دستگاههای فرهنگی
در طراحی و ترویج سبک زندگی دینی و اسلامی در سطح جامعه به‌ویژه در بین دختران از ...

نگین موج

-برترین پکیج هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا - دانلود فایل .... بررسی عوامل
موثر بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به درجه انعطاف پذیری مالی .... دانلود فایل (
گزارش کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی) .... -دانلود فایل (
تحقیق بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال
دانشگاه)

لیست فایلهای علوم انسانی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه ...

21 دسامبر 2015 ... ۱۰۰ مطلب با موضوع «لیست فایلهای علوم انسانی» ثبت شده است - لطفا دست خالی از
... 6762, دانلود تحقیق رابطه بین اعتماد به نفس و عملکرد دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه
... 6764, پایان نامه بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه ... 6826,
تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد ...

دانلود پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی ...

دانلود پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بین
مشتریان - ... بر یادگیری دانش‌آموزان- دانلود مقاله طراحی برای بازیافت- سمینار
الاستیسیته غیر ... رایانش ابری- پرسشنامه بررسی بدحجابی در بین دانشجویان-
پروپوزال بررسی .... دانشجویان دختر بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی- پروپوزال
بررسی موانع ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ...

دانلود مقاله و تحقیق دانشجویی آماده و قابل ویرایش. ... پایان نامه بررسی عوامل موثر بر
بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قیمت:1500000ریال. موضوع پایان ...

رشته علوم اجتماعی بایگانی - فروشگاه داکیومنت

برای تشخیص کودکان بیش فعال از پرسشنامه کانرز استفاده شده و همینطور از سینی
شن بعنوان ابزار استفاده شد. ... مجموعه ها یک خلأیی بین زندگی دلخواه یک فرد و
زندگی اجتماعی او وجود دارد و اگرچه ... بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در
خانواده ... دانشجویان روان شناسی ورودی ۱۳۸۰ در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ...

ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ - تحقیقات نظام سلامت

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش. :ﻫﺎ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺣﺠﺎب در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن
داد ﻛﻪ. 9/48 ... ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ... داﻧﺪ ﻛﻪ از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﺣﻮا در ﻧﻬﺎد. اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒ. ﺮ. اﺳﻼم. (. ص. ) ... اﺳﺎس ﺗﺮس اﺳﺖ، ﺷﻴﻮه آزاد ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ
واﻟﺪﻳﻦ در ﻛﺎر ..... اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﻲ ﻣﻲ ... ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﻈﺎم.

فهرست الفبایی پایان نامه ها

چکیده: ما یک مدلی را بر اساس بهینه سازی واحدهای اقتصادی طراحی کرده ایم که در آن
فرض ... بررسی عوامل موثر در توسعه IT. در این پژوهش سعی شده تا با بررسی روند
اجرایی طرح های مربوط به it نحوه تصمیم گیری ... بررسی ارتباط بین آموزش و اشتغال
زنان ... بهای تمام شده هر واحد دانشجو در رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خوی.

دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه های دانشجویی

6 دسامبر 2013 ... دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت میان استرس و فرسودگی شغلی بین ... پژوهش های
انجام شده در خارج ..... حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
اسلامی ... دانلود گزارش کارآموزی طراحی فرایند تولید در شرکت میثاق ماشین قرن ....
بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ...

rayaner

کاملترین فایل اولین و جدیدترین پاورپوینت آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی( ....
جزوه آموزش برنامه نویسی C تایپ شده و با کیفیت عالی به همراه تمرین و مثال .... قابل
استفاده برای : دانشجویان پودمانی دانشگاه علمی کاربردی - مجموعه ای بی نظیراز آنچه
..... برترین پکیج بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان
...

شفیع بهرامیان - مشتی از خاک مجاز - blogfa.com

تجربه 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهار دوره شوراهای اسلامی البته تا حدودی چراغ
.... دانشجوي‌ روزنامه‌نگاري‌ بايد داراي‌ دوازده‌ خصيصه‌ باشد كه‌ اين‌ خصايص‌ عبارتند از: ...
5- مبانی نظری و ادبیات موضوع (نظریه ها و عوامل موثر در موضوع ) حداقل در 20 سطر : .....
همچنین تستهای برگزار شده در آزمون دانشگاه ازاد مربوط به این رشته با پاسخ ( از سال ...

نگین موج

-برترین پکیج هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا - دانلود فایل .... بررسی عوامل
موثر بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به درجه انعطاف پذیری مالی .... دانلود فایل (
گزارش کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی) .... -دانلود فایل (
تحقیق بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال
دانشگاه)

جستجو برای: عوامل تعیین‌کننده، دانشجویان

عمده عوامل تعیین‌کننده اختلافات بین گفتمان‌های سیاست‌خارجی اصلاحات در ... دانشگاه
آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
1389 ... موردتحلیل واقع شده و عوامل مؤثر بر بدحجابی دانشجویان دختر دانشگاه شهید
باهنر ... این پژوهش ابتدا به بررسی میزان خودکارآمدی دانشجویان و مدرسان مراکز
تربیت ...

تحقیق بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد ...

تحقیق بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ... جامعه
آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع ولیعصر(عج) و ... پس از پیش
آزمون و کسب اعتبار پرسشنامه نهایی تهیه و بین دانشجویان دختر توزیع و تکمیل شد.
.... بدحجابی پوششی است که علاوه بر اینکه شکل و جنس پوشش رعایت شده ولی نحوه ی
...

پژوهش پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پژوهش پرستاری. بررسی میزان آگاهی دانشجویان بالینی از حقوﻕ بیمار در دانشگاه
علوم پزشکی جهرم . .... بررسی عوامﻞ مؤﺛر بر میزان ﺧستگی در سالمندان همودیالیزی .

PDF[پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی…] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2016-12-20 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ… ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ... ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ... ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.
داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﺑﺰارﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ،ﭙﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 20ﺳﺆال ﻣﯽ .... ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ · ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺪﻫﺎ.

آبان ۱۳۹۰ - بانک مقالات تخصیصی آینده سازان

بانک مقالات تخصیصی آینده سازان, این سایت به منظور انجام پروژه های دانشجویی و ...
های موجود در رشته های مختلف دانشجویی به خصوص رشته های فنی و مهندسی طراحی شده
است. ... 3) عنوان پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی حذف آلودگی ها در بیو راکتور حبابی
...... سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و عوامل موثر بر
آن

هغقفطسثقزیفبرغ

پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص) ... گزارش كارآموزی
حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ... پرسشنامه آخرت نگری (ابراهیمی و بهرامی
احسان، 1390) ... پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین
دانشجویان 18-30 ساله ... پایان نامه بررسی شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان
دختر

دانلود تحقیق در مورد بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در ...

6 آگوست 2016 ... فروشگاه جامع thesis مرجع دانلود پایان نامه با کیفیت بالا و تست شده … ... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺳﻴﺐ. ﻫﺎی ورزﺷﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن. در ﺑﻴﻦ. داﻧﺶ. .... این آسیبها در دانشجویان
دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد اسلامی (سما). .... دکتر ابراهیم علیدوست,
تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی, بررسی عوامل موثر

فدک - تحقیق حجاب گریزی بین دختران 15 تا30 سال

تبیین و بررسی حجاب گریزی در میان دختران 15 تا 30 سال شهر بوشهرسال 1391 ...
مسئله ی حجاب و رعایت یا عدم رعایت آن در کشور اسلامی ایران، با توجه به ابعاد ....
تحقيق انجام شده روي ۳۸۴ دانشجو نشان داد که ۸۳%، حجاب را موجب امنيت و سلامت جامعه
دانسته اند. ..... علوي، حميدرضا و حجتي، رضيه(1386) عوامل موثر بر بدحجابي دختران
دانشگاه ...

تحقیق بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد ...

تحقیق بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ... جامعه
آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع ولیعصر(عج) و ... پس از پیش
آزمون و کسب اعتبار پرسشنامه نهایی تهیه و بین دانشجویان دختر توزیع و تکمیل شد.
.... بدحجابی پوششی است که علاوه بر اینکه شکل و جنس پوشش رعایت شده ولی نحوه ی
...

ظشقصقزیهغف - Rexblog

دل اییقش نییاقش، بلخیی سهاندالاقش با گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های
نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات ... پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك
صحرا (سهامی خاص) ... گزارش كارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ... پایان
نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله

بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی ...

6 ژانويه 2017 ... بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی(پاورپوینت
دفاع) ... پایان نامه طراحی و پیاده سازی دستگاه آنالیزر با استفاده از میکروکنترولر
89c51 ... پایان نامه بررسي راه هاي رسيدن از كمرويي به ابزار وجود + پرسشنامه ... ذرت و
کارایی مصرف منبع های نور و آب و نیتروژن (منتشر شده در سال 2014) ...

شفیع بهرامیان - مشتی از خاک مجاز - blogfa.com

تجربه 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهار دوره شوراهای اسلامی البته تا حدودی چراغ
.... دانشجوي‌ روزنامه‌نگاري‌ بايد داراي‌ دوازده‌ خصيصه‌ باشد كه‌ اين‌ خصايص‌ عبارتند از: ...
5- مبانی نظری و ادبیات موضوع (نظریه ها و عوامل موثر در موضوع ) حداقل در 20 سطر : .....
همچنین تستهای برگزار شده در آزمون دانشگاه ازاد مربوط به این رشته با پاسخ ( از سال ...

پایان نامه بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر - c33.ir

19 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر ... با پیروزی انقلاب
اسلامی در ایران و احیای تفكرات دینی در بسیاری از ... گذاشت در این پروژه سعی شده
عوامل گرایش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد و پیام نور به ... دانشجویان درباره
نارسایی‌های فكری و فرهنگی آنان تاكنون اقدامات موثر ..... پرسشنامه (نمونه‌ای از آن ) .

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ...

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ... می
باشدکه این پرسشنامه به تعداد 80 دانشجو داده می شودکه40 تای آنها دانشجویان
دختربدحجاب ... نکاتی در مورد سئو وردپرس · نکاتی در مورد سئو جوملا · طراحی سایت
مراکز تجاری .... مقدس اسلامی ایران بوده و در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت
شده است.

آمار تکان دهنده از وضعیت روابط جنسی در جامعه | خبرنامه دانشجویان ایران

15 ژوئن 2014 ... در بخشی از این گزارش به بدحجابی به‌عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و ... و پرسشنامه
در میان صدها زن جوان بین ۱۵ تا ۳۵ سال در مناطق شمالی و جنوبی ... ۱۳۸۷ از چند دانشگاه
دولتی در تهران و مراکز استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی ... سپس گزارش مرکز پژوهش‌ها به
بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و از ...

PDF[پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی…] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2016-12-20 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ… ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ... ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ... ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.
داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﺑﺰارﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ،ﭙﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 20ﺳﺆال ﻣﯽ .... ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ · ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺪﻫﺎ.

دانلود پایانامه

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله ... بررسی
استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال
۱۳۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی ... دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندی میوه و سبزیجات
خشک،تازه و خرد شده ... گزارش کارآموزی معماری روش های منظرسازی و طراحی فضای سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 1, طراحی بهینه یک ساختمان با انرژی خالص نزدیک به صفر در موقعیت جغرافیایی ....
فرهنگ و دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .....
177, مطالعه تطبیقی صلح در حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل موضوعه ... 191,
بررسی دیدگاه دانشجویان ارتباطات در مورد تاثیر عوامل فرازبانی ...

کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی - Symposia.ir

مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی ... بررسی
عوامل موثر بر بهره وری نیروهای آموزشی در آموزش و پرورش ... بررسی وضعیت دینداری و
رابطه آن با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور .... تبیین اثر مدیریت
دانش و سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

آبان ۱۳۹۰ - بانک مقالات تخصیصی آینده سازان

بانک مقالات تخصیصی آینده سازان, این سایت به منظور انجام پروژه های دانشجویی و ...
های موجود در رشته های مختلف دانشجویی به خصوص رشته های فنی و مهندسی طراحی شده
است. ... 3) عنوان پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی حذف آلودگی ها در بیو راکتور حبابی
...... سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و عوامل موثر بر
آن

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ...

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ... می
باشدکه این پرسشنامه به تعداد 80 دانشجو داده می شودکه40 تای آنها دانشجویان
دختربدحجاب ... نکاتی در مورد سئو وردپرس · نکاتی در مورد سئو جوملا · طراحی سایت
مراکز تجاری .... مقدس اسلامی ایران بوده و در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت
شده است.

روانشناسی و علوم تربیتی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

ارسال شده در روانشناسی و علوم تربیتی ... پایان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی
دانش آموزان دختر ... پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون
عوامل موثر در ازدواج .... بررسی رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان
دانشگاه آزاد اسلامی ... طراحی شاخصفحه های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت 30صفحه.

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ...

دانلود مقاله و تحقیق دانشجویی آماده و قابل ویرایش. ... پایان نامه بررسی عوامل موثر بر
بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قیمت:1500000ریال. موضوع پایان ...

عوامل موثر بدحجابی | Filepark

پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد
اسلامی. Published 6 months ago by. در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل ...

بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد » پایان نامه ...

در این پایان نامه به بررسی آثار و عوامل و میزان گرایش به حجاب زدگی و بد حجابی
دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده است و هدف از انجام این تحقیق ... در
انجام این تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه ) استفاده شده است که
عبارتند از (سال ورود به ..... 1- بررسی و شناخت رابطه بین سن و حجاب زدگی دانشجویان
دختر .

مقالات و پایان نامه ها – پژوهش ها

پايان نامه مقايسه ميزان هيجان خواهي دانشجويان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد 40 برگ ....
OL33-بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه آزاد اسلامی ... OL85-بررسی عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج در بین
دانشجویان دانشگاه .... OL181 -علل کاهش ثبت نام دانش آموزان طراحی دوخت در هنرستان
ولایت و رابطه آن با ...

ترنم باران

-خرید و دانلود تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا ... -کاملترین فایل كاربرد روش
تاگوچي جهت بررسي عوامل موثر درنفوذ .... -پرسش نامه معنویت در محیط کار ... -دانلود
بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی -کامل و جامع
.... خرید آنلاین گزارش كارآموزی روانشناسی نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی ·
خرید ...

بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد - فایلهای ...

25 آگوست 2016 ... بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد - فایلهای مورد ... از
طریق پرسشنامه بین نمونه آماری که تعداد 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد . ...
اسلامی بر مبنای این طرح که برای فشار بر شورای نگهبان طراحی شده ...

دانلود تحقیق در مورد بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در ...

6 آگوست 2016 ... فروشگاه جامع thesis مرجع دانلود پایان نامه با کیفیت بالا و تست شده … ... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺳﻴﺐ. ﻫﺎی ورزﺷﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن. در ﺑﻴﻦ. داﻧﺶ. .... این آسیبها در دانشجویان
دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد اسلامی (سما). .... دکتر ابراهیم علیدوست,
تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی, بررسی عوامل موثر

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در…

1 سپتامبر 2016 ... چکیده کوتاه: در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده که شامل 20 سؤال بوده که متغیر
وضعیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از طریق گزینه های سؤالات6,8,14 1,3. ...
بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین… ... استاندارد جهت سنجش عوامل موثر بر
گرایش به یادگیری الکترونیکی در ایران طراحی و اعتباریابی شده است.

مقالات و پایان نامه ها – پژوهش ها

پايان نامه مقايسه ميزان هيجان خواهي دانشجويان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد 40 برگ ....
OL33-بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه آزاد اسلامی ... OL85-بررسی عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج در بین
دانشجویان دانشگاه .... OL181 -علل کاهش ثبت نام دانش آموزان طراحی دوخت در هنرستان
ولایت و رابطه آن با ...

iran cpa - انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

[ آرشیو ] برگزاری مراسم گرامی داشت روز روانشناس و مشاور در دانشگاه آزاد واحد خوی .....
و دانشجویان رشته روانشناسی و گرایش های مرتبط (مقطع ارشد به بالا)آزاد است و به
شرکت .... این پارک نخستین پارکی است که ویژه کودکان اتیسم در ایران طراحی شده
است. ...... این روانپزشک در پاسخ به «قانون» در رابطه با عوامل موثر در بروز این
اختلال ...

مقالات و پایان نامه ها – پژوهش ها

پايان نامه مقايسه ميزان هيجان خواهي دانشجويان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد 40 برگ ....
OL33-بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه آزاد اسلامی ... OL85-بررسی عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج در بین
دانشجویان دانشگاه .... OL181 -علل کاهش ثبت نام دانش آموزان طراحی دوخت در هنرستان
ولایت و رابطه آن با ...

نگین موج

-برترین پکیج هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا - دانلود فایل .... بررسی عوامل
موثر بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به درجه انعطاف پذیری مالی .... دانلود فایل (
گزارش کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی) .... -دانلود فایل (
تحقیق بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال
دانشگاه)

پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان ...

پرسشنامه طراحی شده بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد
اسلامی در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل 20 سؤال بوده كه متغير وضعيت
...

هغقفطسثقزیفبرغ

پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص) ... گزارش كارآموزی
حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ... پرسشنامه آخرت نگری (ابراهیمی و بهرامی
احسان، 1390) ... پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین
دانشجویان 18-30 ساله ... پایان نامه بررسی شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان
دختر

تحقیق در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها 80 ص

تحقیق در مورد رودكي 32 ص

تحقیق در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها 80 ص

اجرای بازیps2 از راه فلش مموری بدون نیاز به لنز

تحقیق در مورد رودكي 32 ص

پاورپوینت فصل چهارم حسابداری مدیریت راهبردی تالیف دکتر فریدون راهنمای رودپشتی

پاورپوینت ریاضی اول دبستان

گزارش كارآموزي (عمران) 04

آموزش کتیا، کتاب آموزش پردازش ابر نقاط و مهندسی معکوس در نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش پردازش ابر نقاط و مهندسی معکوس در نرم افزار CATIA