دانلود رایگان


پروژه مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار
نوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:
هدف پژوهش مقايسه رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران در سال 1387 مي باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ بوده است و براي بررسي فرضيه ها از آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. نتايج نشادن داد تفاوت معناداري بين رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.
مقدمه:
انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است.این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط روابط با محیط و روابط با هم نوع خود جذب شود.از دیرباز تا اکنون این غریزه اجتماعی بودن انسان به چشم میخورد و مطالب بسیاری در کتابها و مقاله ها در این مورد نوشته شده است.
شاید این ارتباطات و نزدیکی ها به نوعی آرامش را برای او به ارمغان آورده باشد.همچنین به نظر بسیاری از صاحبنظران از جمله مزلو انسان دارای نیازهای فراوانی است که در راس آن نیازهای جسمانی است سپس عاطفی اما برآورده شدن نیازهای جسمانی به اندازه نیازهای عاطفی مشکل نیست. (قبادیان-1379)
از جمله نیازهای عاطفی انسان نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن است به طوری که انسان برای به دست آوردن آن تلاش میکند. از تلاش هایی که یک انسان برای رسیدن به عشق و مورد محبت واقع شدن انجام میدهد شریک شدن با کسی در جنبه های مختلف زندگی است.این شریک شدن و زیر یک سقف زندگی کردن جنبه رسمی و اجتماعی پیدا کرده و بهازدواج شهرت پیدا کرده است.
همچنین جنبه دیگر این نیازها در اشتغال و کار بیرون از منزل برآورد میشود که اینها هم جز نیازهای عاطفی ومعنوی انسان است و موجب روابط با همنوع ودرنتیجه علاقه محبت میشود. (بک-ترجمه:قراچه داغی-1378)
مسلما زمانی زوجین به وظایف خود به طور کامل عمل خواهند کرد که احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی خود داشته باشند.امکان توجه به تامین نیازهای روانی عاطفی و جسمانی فرزندان و تربیت صحیح آنها منوط به داشتن احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی میباشد.
احساس رضایتمندی همچنین توان مقابله دربرابر مشکلات وفشارهای روانی راافزایش میدهد
و سبب ارتقاء سطح بهداشت روانی و جسمانی زوجین و نهایتا افراد جامعه خواهد گردید. (غفوری- 1356)
زناشویی به لحاظ اثری که در زمینه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد از دیدگاههای مختلف اهمیت یافته و مور د برسی قرار میگیرد . این پدیده باعث تغییر در متغیرهای جمعیتی میشود . از طرفی شرایط اجتماعی و اقتصادی جاممعه اثر آنرا نشان میدهد و از طرف دیگردر ساختار اقتصادی جامعه تغییراتی حاصل شده که فرصتهای شغلی برای زنان ایجاد کرده است.
زنان دامنه فعالیت خود را از محدوده خانه فراتر میبرند و به نظام های شغلی میپیوندند پیوستن آنها در جامعه تغییراتی در نقشهای سنتی زنان ایجاد کرده است و این جنبه دیگراز اجتماعی شدن است.
اشتغال جنبه دیگری ازفرایند اجتماعی شدن است. این فرایند برای مردان پذیرفته شده است وو گویا در طول تاریخ کار بیرون را برای مردان ثبت کرده اند که دستمزد حاصل از آن در راه رفاه زن و فرزندان مصرف میشود. ولی امروزه همانتورکه عنوان شد به دلیل تغییراتی در ساختار اقتصاذدی جوامع دیدن زن در بازارهای تجاری و اماکن شخصی باعث تعجب نمیشود و گهگاه به دلیل نبودن مرد در عرصه زندگی زناشویی هزینه زندگی به عهده زن است.(رسول زاده-1371 )
چگونه است این فرایند اجتمایی شدن که بسیار از آن سخن گفته اند زمانی خوب وزمانی بد است؟ مگر نه ابن که اشتغال شاید تنها انگیزه ارتباط زن با محیط بیرون از حانه است پس چرا این نیاز که قابل احترام است در بسیاری از موارد باعث اختلافاتی میشود؟
آیا باید این اجازه بیشتر به زنان داده شود؟ آیا واقعا اشتغال زنان به زندگی شخصی و زناشویی آنها لطمه وارد میکند؟ لذا برای پاسخ گیری به سوالات متعدد و انجام پژوهشی در مورد تاثیر اشتغال زنان بررضایتمندی یا نارضایتی زندگی زناشویی انها لازم به نظرمیرسد.

فهرست مطالب:
فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
سوالات پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
اهداف پژوهش
اهميت و ضرورت پژوهش
تعريف متغيرهاي پژوهش
فصل دوم : پيشينه هاي پژوهش
مقدمه
تعريف ازدواج
عشق و ازدواج
مقاصد ازدواج
رضايت زناشويي
12 نكته مهم مربوط به مكمل هاي زناشويي در ازدواج
اشتغال زن
تعريف شغل و اشتغال
علل كار كردن
اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد
انگيزه ها و عوامل اشتغال زن
آثار و نتايج اشتغال زن
اثرات اشتغال زن بر شوهر
زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي
مروري بر پژوهش هاي داخلي
مروري بر پژوهش هاي خارجي
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه
طرح پژوهش
جامعه آماري
روش نمونه برداري
ابزار پژوهش
پرسشنامة رضايت زناشويي اينريچ
روايي و اعتبار پرسشنامه اينريچ
روش ارائه و نمره گذاري پرسشنامه
روش گردآوري داده ها
روش تحليل آماري
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
مقدمه
جدول 4-1
جدول 4-2
جدول 4-3
جدول 4-4
جدول 4-5
جدول 4-6
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه تحقيق
نتيجه گيري
پيشنهادها
محدوديت ها
منابع
پيوست
پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ
كليد پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


روانشناسی


علوم


تربیتی


ارشد


کلاسی


تحقیق


پایان


دوره


پایان


نامه


پروژه


مقایسه


رضایت


از


زندگی


زناشویی


در


زنان


شاغل


و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فصل دوم مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار

4 مارس 2016 ... فروشگاه · دانلود · مقاله, پروژه ... زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار 471. قیمت:
150,000 ریال. فصل دوم مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار. فصل دوم:
مبانی نظری10. تعریف ازدواج10. مقاصد ازدواج12 ... زنان شاغل و رضایت از زندگی
زناشویی 38. پیشینه داخلی ..48. پیشینه خارجی..51 برای خرید و دریافت فایل ...

دانلود مقاله بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار - مگ ایران

چکیده تحقیق :موضوع بحث پژوهش حاضر، بررسی سلامت روانی در بین زنان شاغل و
خانه دار است. ... انسان موجود ی است اجتماعی و ادامه زندگی به صورت انفرادی برای او
تقریباً غیر ممکن است به محض تولد و با دریافت نخستین مکان در رابطه با دیگران
قرار می گیرد منتها این دیگران در ابتدا محدودند و شامل گروه کوچک می شوند و پس در
مراحل بعدی ...

رضایت زناشویی و اشتیاق جنسی والدین دارای کودک با اختلال اتیسم و ...

تهران: انتشارات دانژه. رضایی، سعید (1385). بررسی ویژگی های زیستی، شناختی و
روانی- اجتماعی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه تهران. طهماسبی، سیمین. مقدسی، جعفر. علوی، اعظم و مرادی، محمدتقی (
1385). بررسی مقایسه‌ای میزان رضایت‌مندی از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار
شهرکرد.

SID.ir | مقايسه ابعاد رضايت زناشويي زنان داراي مشاغل دولتي، آزاد و زنان ...

پژوهش حاضر، در جهت تعيين تفاوت ابعاد رضايت زناشويي زنان داراي مشاغل دولتي،
آزاد و زنان خانه دار انجام شد. بدين منظور تعداد 322 زن متاهل (152 زن خانه دار و 170 زن
شاغل) از شهر تبريز که با همسرشان زندگي مي کردند، انتخاب شد. داده ها با استفاده از
پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ و پرسشنامه جمعيت شناختي جمع آوري و با روش
تحليل ...

دانلود پایان نامه بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار ...

11 آوريل 2014 ... عنوان پایان نامه: بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار. قالب بندی :
Word. قیمت : رایگان. شرح مختصر : امروزه شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان
نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رضایت زناشویی زوجین و
همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می ...

فصل دوم مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار

4 مارس 2016 ... فروشگاه · دانلود · مقاله, پروژه ... زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار 471. قیمت:
150,000 ریال. فصل دوم مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار. فصل دوم:
مبانی نظری10. تعریف ازدواج10. مقاصد ازدواج12 ... زنان شاغل و رضایت از زندگی
زناشویی 38. پیشینه داخلی ..48. پیشینه خارجی..51 برای خرید و دریافت فایل ...

مقایسه رضایت زناشویی کیفیت زندگی بهزیستی روان‌شناختی و ...

پژوهش حاضر با عنوان مقایسه رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، بهزیستی
روان‌شناختی و تاب‌آوری روانی زنان شاغل فرهنگی، شاغل غیرفرهنگی و زنان خانه‌دار شهر
بوشهر انجام‌گرفته است. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای از نوع پس رویدادی است. در این
پژوهش جامعه آماری کلیه زنان شاغل فرهنگی، شاغل غیرفرهنگی و زنان خانه‌دار شهر بوشهر
بودند را ...

بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار - دانلود مقاله ...

3 مارس 2017 ... بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار. امروزه شاهد افزایش روز افزون
شاغل بودن زنان نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رضایت
زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از
آن می توان به عنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد. بررسی ...

PDF: پایان نامه مقایسه رضایت زنانشویی بین زنان شاغل و خانه دار ...

6 فوریه 2017 ... اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻪ داری را ﮐﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ (ﺷﻌﺎری ﻧﮋاد، 1373). در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن
ﺷﺎﻏﻞ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ. ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﻼﻣﺖ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار دارد در اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: -1 آﯾﺎ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻪ ...

زنان و مسائل اشتغال

7 فوریه 2012 ... «نقش شغلي زنان، نقشي جديد در مقايسه با نقش‌هاي سنتي همسري و مادري مطرح و عوامل
متعددي مي‌توانند بر احراز نقش شغلي زنان يا عدم آن و ادامه يا ترك آن موثر واقع شوند.
شايسته است .... به نظر مي‌رسد بين ميزان تحصيلات همسران زنان شاغل و ميزان رضايت
از وضعيت زندگي زناشويي رابطه معني‌دار آماري وجود دارد. به نظر مي‌رسد ...

مقاله رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

که در جامعه آماری زنان متأهل ساکن تهران و با روش نمونه گیری تصادفی و به تعداد ۳۰
نفر انتخاب شده اند. و نتایج ... رضایت زناشویی ۳۵ بررسی علل نارضایتی از زندگی
زناشویی ۳۷ رضایت زناشویی و هوش هیجانی ۴۳ هوش عاطفی و نقش آن در تحکیم پیوند
زناشویی ۴۵ تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ۴۷ فصل سوم (
طرح ...

فهرست منابع و مآخذ - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ...

ثنایی ذاکر،باقر . (1381) مقیاس های سنجش خانواده، تهران: بعثت. جلالی، داریوش و
جلالوند، لادن . (1385) بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج
ها. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهید
بهشتی. جوادی، خدیجه. (1385) مقایسه رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل و خانه دار 30
الی ...

ریاست دانشکده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2, مقايسه ميزان رضايتمندي از زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه دار شهركر, دانشكده
پرستاري و مامايي همدان, دوره 14 شماره 2, زمستان 1385. 3, بررسي عوامل موثر بر
كيفيت زندگي كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور, دانشكده پرستاري مامايي كرمانشاه,
شماره 5, زمستان 1385. 4, كودكان و تالاسمي, دو فصلنامه دانشكده پرستاری مامایی
گيلان, دوره17

ارتباط بین عوامل شغلی و رضایت زناشویی پرستاران - Journal of ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ، ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راه ﻫ. ﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران را. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ . ﮐﻠﯿﺪواژه. : ازدواج، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ،
ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري. ،. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ. زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ. ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
را درﺑ.

پروژه مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار

در این پروژه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار. doc پرداخته
شده است.

بررسی میزان شادکامی زنان شاغل و خانه دار در زندگی - خرید آنلاین پروژه ...

کلمات کلیدی: شادکامی، زنان شاغل، زنان خانه دار، شمیرانات، شاغل بودن و خانه دار بودن
منابع و مآخذ: 1- آبوت، پاملا و والاس، كلر ، جامعه شناسي زنان، ترجمه منيژه نجم عراقي،
چاپ دوم، نشر ني، تهران:1381 2- ابوطالبی،حمیرا و عباس روحانی، «رابطه رضایت
زناشویی و شادکامی با نوع اشتغال زنان». فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی،
سازمانی،سال ...

مشاوره - رضایتمندی زنان شاغل از زندگی در مقایسه با زنان خانه دار

به نام خدا. بررسی رضایتمندی زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار از زندگی. نفیسه
پرجرات پو. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشگاه علامه طباطبایی. با
تشکر از راهنماییهای استاد عزیزم:جناب آقای دکتر بختیاری. مقدمه: شناخت عوامل موثر
در رضایتمندی زناشویی از جمله شناخت ویژگیهای خانواده سالم و عوامل تنش زای
خانوادگی درک و ...

تاثیر اشتغال بر زندگی زنان - ایسکانیوز

6 ژانويه 2015 ... ﻟﻄﯿﻔﯽ در تحقیقی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺑﺮرﺳﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻮدن ﺑـﺎﻧﻮان ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽ آﻧﺎن» وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ
- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧـﻪ دار را بررسی و مقایسه می کند.در این تحقیق که در
اصفهان انجام شده رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آن ﻫــﺎ بررسی
شده است بر اساس این تحقیق ازﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﻓﻮﺑﯿﮏ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ...

پایان نامه خیانت زناشویی - بانک مقالات فارسی

بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دی دانلود پایان نامه
مقاله پروژه تحقیق زندگی زنان خانه دار مقدمه ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی
.... زناشویی یاد کرد بر این اساس در این پژوهش به مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل
اداره هواشناسی استان آذربایجان شرقی و خانه دار و مردان دارای همسر شاغل و یا خانه دار در ...

مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران ...

مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران. فهرست
مطالب. فصل اول : كليات پژوهش مقدمه 1 بيان مسئله 3 سوالات پژوهش 4 فرضيه‌هاي
پژوهش 4 اهداف پژوهش 4 اهميت و ضرورت پژوهش 5 تعريف متغيرهاي پژوهش 6. فصل دوم :
پيشينه‌هاي پژوهش مقدمه 7 تعريف ازدواج 8 عشق و ازدواج 10 مقاصد ازدواج 10 رضايت
زناشويي 11

مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار و عوامل موثر ...

هدف از این پژوهش مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار و بررسی
عوامل موثر بر آن در شهر ایذه می‌باشد. دیدگاه‌های نیاز مازلو، دورکیم، پارسونز و نظریه
فشار نقش به عنوان چارچوب نظری انتخاب شدند. روش تحقیق، پیمایشی، واحد تحلیل
فرد پاسخگو(زنان متأهل 20 تا 50 ساله) و سطح تحلیل، خرد است. شیوه نمونه‌گیری،
خوشه‌ای ...

فهرست منابع و مآخذ - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ...

ثنایی ذاکر،باقر . (1381) مقیاس های سنجش خانواده، تهران: بعثت. جلالی، داریوش و
جلالوند، لادن . (1385) بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج
ها. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهید
بهشتی. جوادی، خدیجه. (1385) مقایسه رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل و خانه دار 30
الی ...

تأثير كار زنان بر زندگي خانوادگي :: مقاله در راهكار مديريت

8 آوريل 2007 ... همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي، زن خانه‌دار در عين
مسئوليت‌هاي متعارف خود، بيش از پيش، مجبور به كار در خارج از خانه شده است. در عين
حال، .... عامل ديگري كه براي سنجش رضايت‌مندي از زندگي زناشويي مطالعه شد رضايت
زن شاغل از نحوه خرج كردن درآمد وي در خانواده است. تحقيقات نشان مي‌دهد ...

سنجش میزان سلامت روان، کیفیت زندگی و رضایتمندی زنان خانه‌دار - مهرخانه

29 جولای 2017 ... با توجه به فزونی بیشتر زنان خانه‌دار به زنان شاغل در کشور، لازم است به پژوهش‌های
صورت‌گرفته در زمینه مسائل زنان خانه‌دار توجه ویژه شده و با توجه به نتایج این ... در
همین زمینه پژوهشی در کشور به عنوان "مقایسه کیفیت زندگی وابسته به سلامت زنان
شاغل و خانه‌دار" انجام شده است که به بررسی مقایسه‌ کیفیت زندگی زنان ...

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي وﻳ - فصلنامه علمی ...

ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. " ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ. دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ وﻳﮋﮔﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺖ و رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ دﺑﻴـﺮان. راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻌﻨﺎ دار و. ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. ،. ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﺎداري در رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ دﺑﻴـﺮان. زن و ﻣﺮد ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ . ﻣﻴﺮﺧﺸﺘﻲ. (. 1375. ) در. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
. " ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻴﺎن رﺿﺎﻳﺖ از. زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان. " ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را
ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻ.

مقایسه رضایت زناشویی کیفیت زندگی بهزیستی روان‌شناختی و ...

پژوهش حاضر با عنوان مقایسه رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، بهزیستی
روان‌شناختی و تاب‌آوری روانی زنان شاغل فرهنگی، شاغل غیرفرهنگی و زنان خانه‌دار شهر
بوشهر انجام‌گرفته است. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای از نوع پس رویدادی است. در این
پژوهش جامعه آماری کلیه زنان شاغل فرهنگی، شاغل غیرفرهنگی و زنان خانه‌دار شهر بوشهر
بودند را ...

تأثير كار زنان بر زندگي خانوادگي :: مقاله در راهكار مديريت

8 آوريل 2007 ... همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي، زن خانه‌دار در عين
مسئوليت‌هاي متعارف خود، بيش از پيش، مجبور به كار در خارج از خانه شده است. در عين
حال، .... عامل ديگري كه براي سنجش رضايت‌مندي از زندگي زناشويي مطالعه شد رضايت
زن شاغل از نحوه خرج كردن درآمد وي در خانواده است. تحقيقات نشان مي‌دهد ...

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮ

15 ا کتبر 2012 ... در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل و رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در. ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻪ. دار ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ. دار، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از. زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺧﻮد دارﻧﺪ . اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد
ﻳﻌﻨﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺳﻦ،. ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﺪ. ت ازدواج و ﻣﻴﺰان. درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ. رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ،. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﻴﺎﻣﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻲ ﺟﺮورﻳﻠﻲ. 6. (. 2000. ) ﻧﺸﺎن داد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زن و ﻣﺮد ﻫﺮ. دو.

مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر ...

مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران مربوطه
به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸ صفحه است . بلافاصله
بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان
شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به
ایمیل شما ...

بررسی مقایسهای میزان رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه‌‌‌‌دار

پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی مقایسه‌ای میزان رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه‌دار"
به منظور نشان دادن تأثیر اشتغال بر میزان رضایت آنها از زندگی زناشویی صورت ...
استاندارد شده، توسط 150 نفر از زنان شاغل (زنان معلم ساکن در منطقه 6) بعنوان گروه
کنترل و 150 نفر زنان خانه‌دار ساکن در آن منطقه بعنوان گروه مقایسه گردآوری شده است.

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

ﺑﺮادﺑﺮي. » ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷـﻮد اﻓـﺮاد. ﺷﺎدﺗﺮ، ﺑﺎ ﻧﺸﺎط. ﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢ. ﺗﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه. اي در ﺳـﻼﻣﺖ واﻟـﺪﯾﻦ،. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ و دوا. م زﻧﺪﮔﯽ دارد (ﻧﻈﺮي و ﻧﻮا. ﯽﯾ. ﻧﮋاد،
.... ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺎﻧﻪ. دار ﺷﻬﺮ اراك. » ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ. ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ. از.
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد دارد. ﻫﻤﭽ. ﻨـﯿﻦ ﺑـﯿﻦ. ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ. از. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧـﺎن ﺧﺎﻧـﻪ.

مقایسه میزان استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم شنوا و ...

زمینه و هدف: استرس منبع بسیاری از مشکلات موجود در سر راه زندگی ما انسان ها است و
هر لحظه زندگی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. حضور کودک کم شنوا در خانواده علاوه بر
ایجاد استرس، زندگی زناشویی پدران و مادران را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش
مقایسۀ استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم شنوا و کودکان عادی است.

زنان و مسائل اشتغال

7 فوریه 2012 ... «نقش شغلي زنان، نقشي جديد در مقايسه با نقش‌هاي سنتي همسري و مادري مطرح و عوامل
متعددي مي‌توانند بر احراز نقش شغلي زنان يا عدم آن و ادامه يا ترك آن موثر واقع شوند.
شايسته است .... به نظر مي‌رسد بين ميزان تحصيلات همسران زنان شاغل و ميزان رضايت
از وضعيت زندگي زناشويي رابطه معني‌دار آماري وجود دارد. به نظر مي‌رسد ...

مقایسه رضایت زناشویی، تاب آوری و تعلل ورزی زنان شاغل و خانه دار

چکیده مقاله. هدف پژوهش حاضر مقایسه رضایت زناشویی، تاب آوری و تعلل ورزی خانواده
های زنان شاغل و خانه دار شهرستان ایوان در سال 4951 59 است. روش این پژوهش کاربردی
وشیوه اجرا ی آن علی مقایسه ای بود. جامعه آماری - پژوهش حاضررا کلیه زنان شاغل و خانه
دارشهرستان ایوان که حدودا 4111 نفرهستند تشکیل داده است.از این جمعیت 011 نفر از
...

The Level of Marital Adjustment in Dormitory Students

ﺷﻮﻫﺮ از ﻣﯿﺰان. رﺿﺎﯾﺖ. ﺟﻨﺴﯽ. آﻧﻬﺎ. ﻣﯽ. ﮐﺎﺳﺖ . آﺳــﯿ. ﺘ. ﻠﯽ. 5. (. ) 1994. در زﻣﯿﻨــﻪ. ی. ﻧﻘــﺶ ﺣﻤﺎﯾــﺖ
در. زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن. داد. ﮐﻪ راﺑﻄﻪ. ی. ﻣﯿـﺎن. رﺿـﺎﻣﻨﺪی. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ،ﻧﺰد زﻧﺎن. ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ..... از
ﻫﻤﮑﺎری آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎﭘﻮراﻋﺘﻤﺎد و دﮐﺘﺮ. ﻣﺤﻤﺪ. ﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻣﻨﺎﺑﻊ.
ﺟﻠﯿﻠﯽ، ﻓﺮﯾﺒﺎ. 1375(. ). ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎ. ﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن. ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻪ. دار،. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ.

سازگاری زناشویی - پژوهش نامه روانشناسی مثبت

در مجموع،نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادکه سازگاری زناشویی، نقش واسطهای در
پیشبینی شادکامی زوجین بر اساس هوش معنوی و سبکهای عشقورزی دارد. ... زندگی
زناشویی و مشترک اگر تهی از رضایت‌مندی، و شادکامی باشد، پایداری کمتری خواهد
داشت. ...... رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانهدار شهر
اراک.

بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار - دانلود مقاله ...

3 مارس 2017 ... بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار. امروزه شاهد افزایش روز افزون
شاغل بودن زنان نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رضایت
زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از
آن می توان به عنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد. بررسی ...

همبستگی بین سختی گذر به والد شدن و رضایت زناشویی و مقایسه آن در

4 فوریه 2013 ... ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﻌﯿﯿﻦ.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺬر ﺑﻪ واﻟﺪ. ﺷﺪن و رﺿ. ﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن. در زﻧﺎن. ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ......
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن در دوﮔﺮوه ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻪ دار. ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﺎ در. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
در. دوران ﮔﺬر ﺑﻪ واﻟﺪ. ﺷﺪن در دو ﮔﺮوه اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ. ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد . ﺑﯿﻦ. ﻣﺪت. زﻧﺪﮔﯽ.

پروژه تحقیقاتی رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ...

12 ا کتبر 2017 ... فهرست مطالب: فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله سوالات پژوهش فرضیه‌های
پژوهش اهداف پژوهش اهمیت و ضرورت پژوهش تعریف متغیرهای پژوهش فصل دوم :
پیشینه‌های پژوهش مقدمه تعریف ازدواج عشق و ازدواج مقاصد ازدواج رضایت زناشویی ۱۲
نکته مهم مربوط به مکمل‌های زناشویی در ازدواج اشتغال زن تعریف شغل و اشتغال ...

مقاله رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

که در جامعه آماری زنان متأهل ساکن تهران و با روش نمونه گیری تصادفی و به تعداد ۳۰
نفر انتخاب شده اند. و نتایج ... رضایت زناشویی ۳۵ بررسی علل نارضایتی از زندگی
زناشویی ۳۷ رضایت زناشویی و هوش هیجانی ۴۳ هوش عاطفی و نقش آن در تحکیم پیوند
زناشویی ۴۵ تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ۴۷ فصل سوم (
طرح ...

ریاست دانشکده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2, مقايسه ميزان رضايتمندي از زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه دار شهركر, دانشكده
پرستاري و مامايي همدان, دوره 14 شماره 2, زمستان 1385. 3, بررسي عوامل موثر بر
كيفيت زندگي كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور, دانشكده پرستاري مامايي كرمانشاه,
شماره 5, زمستان 1385. 4, كودكان و تالاسمي, دو فصلنامه دانشكده پرستاری مامایی
گيلان, دوره17

بررسي مقايسه اي ميزان رضايت مندي از زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه ...

مجله دانشكده پرستاري و مامايي همدان ، سال چهاردهم، شماره 2 (پياپي 26). عنوان: بررسي
مقايسه اي ميزان رضايت مندي از زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه دار شهر كرد نويسنده(
گان): سيمين طهماسبي، جعفر مقدسي، اعظم علوي، محمدتقي مرادي،. کليدواژگان:
رضايتمندي ، زندگي زناشويي ، زنان شاغل ، زنان خانه دار. لينک کوتاه به اين صفحه: ...

پایان نامه مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن ...

چكيده هدف پژوهش مقايسه رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران
در سال 1387 مي‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه
گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت
زناشويي اينريچ بوده است و براي بررسي فرضيه‌ها از آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل
...

مقایسه ی تعهد زناشویی، رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان شاغل و ...

پرویز عسگری,غلامرضا پاشا,مریم آذرکیش ; مجله: اندیشه و رفتار در روانشناسی
بالینی ; پاییز 1390 - شماره 21 ;

تأثير كار زنان بر زندگي خانوادگي :: مقاله در راهكار مديريت

8 آوريل 2007 ... همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي، زن خانه‌دار در عين
مسئوليت‌هاي متعارف خود، بيش از پيش، مجبور به كار در خارج از خانه شده است. در عين
حال، .... عامل ديگري كه براي سنجش رضايت‌مندي از زندگي زناشويي مطالعه شد رضايت
زن شاغل از نحوه خرج كردن درآمد وي در خانواده است. تحقيقات نشان مي‌دهد ...

تحقیق و پروژه جامع درباره مقایسه رضایت زنان شاغل و خانه دار جهت بهبود ...

تحقیق و پروژه جامع درباره مقایسه رضایت زنان شاغل و خانه دار جهت بهبود زندگی
زناشویی فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 118 صفحه مقدمهخانواده
یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو
سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های
مطلوب با ...

همبستگی بین سختی گذر به والد شدن و رضایت زناشویی و مقایسه آن در

4 فوریه 2013 ... ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﻌﯿﯿﻦ.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺬر ﺑﻪ واﻟﺪ. ﺷﺪن و رﺿ. ﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن. در زﻧﺎن. ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ......
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن در دوﮔﺮوه ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻪ دار. ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﺎ در. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
در. دوران ﮔﺬر ﺑﻪ واﻟﺪ. ﺷﺪن در دو ﮔﺮوه اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ. ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد . ﺑﯿﻦ. ﻣﺪت. زﻧﺪﮔﯽ.

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن ...

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران
پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی مقدمه انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است.
این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط روابط با محیط و روابط با هم نوع خود
جذب شود.از.

ارتباط بین عوامل شغلی و رضایت زناشویی پرستاران - Journal of ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ، ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راه ﻫ. ﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران را. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ . ﮐﻠﯿﺪواژه. : ازدواج، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ،
ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري. ،. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ. زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ. ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
را درﺑ.

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي وﻳ - فصلنامه علمی ...

ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. " ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ. دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ وﻳﮋﮔﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺖ و رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ دﺑﻴـﺮان. راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻌﻨﺎ دار و. ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. ،. ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﺎداري در رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ دﺑﻴـﺮان. زن و ﻣﺮد ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ . ﻣﻴﺮﺧﺸﺘﻲ. (. 1375. ) در. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
. " ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻴﺎن رﺿﺎﻳﺖ از. زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان. " ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را
ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻ.

مشاوره - رضایتمندی زنان شاغل از زندگی در مقایسه با زنان خانه دار

به نام خدا. بررسی رضایتمندی زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار از زندگی. نفیسه
پرجرات پو. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشگاه علامه طباطبایی. با
تشکر از راهنماییهای استاد عزیزم:جناب آقای دکتر بختیاری. مقدمه: شناخت عوامل موثر
در رضایتمندی زناشویی از جمله شناخت ویژگیهای خانواده سالم و عوامل تنش زای
خانوادگی درک و ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه در سال 86-85. 94برگ. روش تحقیق بررسی عملکرد خانواده در
کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 سال. 130برگ. بررسی مقایسه رضایت از
زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار. 45برگ. مقایسه عملکردهای اجرایی ...

ها و تعارضات اقتصادی زندگی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختالف دار ...

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختالف. ها و تعارضات اقتصادی زندگی. زناشویی زنان
شاغل و خانه. دار شهر تهران. افسانه. توسلی. 1. و نرگس طاهری. 2. تاریخ دریافت: 12. /.
90 ..... نقش زنان و رضایت ز. ناشویی را بر حل تضاد در تصمیم. گیری در مورد درآمد
خانواده در. چین. -. جامعه. ای که با وجود فرهنگ سنتیِ در زمینۀ مدرن. سازی اقتصادی و
اجتماعی ...

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن ...

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران
پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی مقدمه انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است.
این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط روابط با محیط و روابط با هم نوع خود
جذب شود.از.

پروژه مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار

در این پروژه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار. doc پرداخته
شده است.

دانلود پایان نامه بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار ...

11 آوريل 2014 ... عنوان پایان نامه: بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار. قالب بندی :
Word. قیمت : رایگان. شرح مختصر : امروزه شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان
نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رضایت زناشویی زوجین و
همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می ...

مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متاهل شاغل و غیر ...

مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متاهل شاغل و غیر شاغل (خانه دار)
شهر تهران. مقاله 8، دوره 3، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 177-192 XML اصل مقاله (
254 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. چکیده. این پژوهش به منظور بررسی عملکرد خانواده و
رضایت مندی زناشویی در زنان متاهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران صورت گرفته است.

The Effect of Educating about Common Changes in Pregnancy ...

ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن ﺑﺎردار. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣ ﻨﮕ ﻠﻲ. ٭. ، ﻃﺎﻫﺮه رﻣﻀﺎﻧﻲ، ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﻨﮕﻠﻲ. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺟﺴﻤﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ دوران ﺑﺎرداري زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﺟﺮات ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﭼﻮن زاﻳﻤﺎن ز .....
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار. ﺷﺎﻏﻞ و زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن داراي ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﻲ. ﺑﻮده. اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ.
دار و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن. در ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻧﻤﺮات داﺷﺘﻨﺪ . Downloaded from ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه در سال 86-85. 94برگ. روش تحقیق بررسی عملکرد خانواده در
کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 سال. 130برگ. بررسی مقایسه رضایت از
زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار. 45برگ. مقایسه عملکردهای اجرایی ...

پروژه مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار

در این پروژه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار. doc پرداخته
شده است.

سازگاری زناشویی - پژوهش نامه روانشناسی مثبت

در مجموع،نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادکه سازگاری زناشویی، نقش واسطهای در
پیشبینی شادکامی زوجین بر اساس هوش معنوی و سبکهای عشقورزی دارد. ... زندگی
زناشویی و مشترک اگر تهی از رضایت‌مندی، و شادکامی باشد، پایداری کمتری خواهد
داشت. ...... رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانهدار شهر
اراک.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه در سال 86-85. 94برگ. روش تحقیق بررسی عملکرد خانواده در
کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 سال. 130برگ. بررسی مقایسه رضایت از
زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار. 45برگ. مقایسه عملکردهای اجرایی ...

سنجش میزان سلامت روان، کیفیت زندگی و رضایتمندی زنان خانه‌دار - مهرخانه

29 جولای 2017 ... با توجه به فزونی بیشتر زنان خانه‌دار به زنان شاغل در کشور، لازم است به پژوهش‌های
صورت‌گرفته در زمینه مسائل زنان خانه‌دار توجه ویژه شده و با توجه به نتایج این ... در
همین زمینه پژوهشی در کشور به عنوان "مقایسه کیفیت زندگی وابسته به سلامت زنان
شاغل و خانه‌دار" انجام شده است که به بررسی مقایسه‌ کیفیت زندگی زنان ...

مقایسه رضایت زناشویی، تاب آوری و تعلل ورزی زنان شاغل و خانه دار

چکیده مقاله. هدف پژوهش حاضر مقایسه رضایت زناشویی، تاب آوری و تعلل ورزی خانواده
های زنان شاغل و خانه دار شهرستان ایوان در سال 4951 59 است. روش این پژوهش کاربردی
وشیوه اجرا ی آن علی مقایسه ای بود. جامعه آماری - پژوهش حاضررا کلیه زنان شاغل و خانه
دارشهرستان ایوان که حدودا 4111 نفرهستند تشکیل داده است.از این جمعیت 011 نفر از
...

روانشناسی و سلامت - تحقیق و پژوهش

مقایسه رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل و خانه دار 30 الی 40 ساله. (منطقه 4 شهر
تهران سال 1385). خدیجه جوادی. مقدمه. حیات هر کسی و هر چیزی مستلزم داشتن هدف و جهت
است، بدون داشتن هدف زندگی معنا نخواهد داشت، یکی از مراحل هدفمند زندگی ازدواج است و
خانواده یکی از ارکان اجتماعی و عاملی است که زمینه ساز بهداشت روانی جامعه و نسل آینده
می ...

مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در ...

چکیده. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و
صمیمیت زناشویی در میان زوجین یکی و هردو شاغل انجام شد. این پژوهش از نوع
همبستگی و علی- مقایسهای است. در این پژوهش 180 زوج یکی و هردو شاغل ادارات دولتی
شهر کرمانشاه به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و پرسشنامههای مربوطه را
تکمیل نمودند.

رابطه ی افسردگی، اضطراب، عزت نفس، رضایت زناشویی و عوامل جمعیت ...

در این مطالعه رابطه‌ی افسردگی، اضطراب، عزت نفس، رضایت زناشویی، عوارض مادری
زودرس و عوامل جمعیت‌شناختی با ترس از زایمان در زنان نخست‌زا بررسی گردید. روش‌کار
: این ... حاملگی، بزرگترین رویداد زندگی هر زن است و ترس از زایمان به عنوان یک
مشکل شایع در زنان نخستزا دیده میشود. .... 90 نفر از مادران، خانهدار و10 نفر شاغل
بودند.

مشاوره - رضایتمندی زنان شاغل از زندگی در مقایسه با زنان خانه دار

به نام خدا. بررسی رضایتمندی زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار از زندگی. نفیسه
پرجرات پو. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشگاه علامه طباطبایی. با
تشکر از راهنماییهای استاد عزیزم:جناب آقای دکتر بختیاری. مقدمه: شناخت عوامل موثر
در رضایتمندی زناشویی از جمله شناخت ویژگیهای خانواده سالم و عوامل تنش زای
خانوادگی درک و ...

همبستگی بین سختی گذر به والد شدن و رضایت زناشویی و مقایسه آن در

4 فوریه 2013 ... ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﻌﯿﯿﻦ.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺬر ﺑﻪ واﻟﺪ. ﺷﺪن و رﺿ. ﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن. در زﻧﺎن. ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ......
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن در دوﮔﺮوه ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻪ دار. ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﺎ در. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
در. دوران ﮔﺬر ﺑﻪ واﻟﺪ. ﺷﺪن در دو ﮔﺮوه اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ. ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد . ﺑﯿﻦ. ﻣﺪت. زﻧﺪﮔﯽ.

پایان نامه بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار

7 آوريل 2016 ... پایان نامه بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی بین زنان شاغل و خانه
دار پایان نامه رضایتمندی زنان شاغل پایان نامه رضایتمندی زنان خانه دار ... برچسب‌ها :
بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار بررسی شاغل بودن زنان‌ خانه‌دار
در اجتماع و خانواده پایان نامه پروژه پروژه زنان شاغل و خانه‌دار تحقیق .

رضایت زناشویی و اشتیاق جنسی والدین دارای کودک با اختلال اتیسم و ...

تهران: انتشارات دانژه. رضایی، سعید (1385). بررسی ویژگی های زیستی، شناختی و
روانی- اجتماعی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه تهران. طهماسبی، سیمین. مقدسی، جعفر. علوی، اعظم و مرادی، محمدتقی (
1385). بررسی مقایسه‌ای میزان رضایت‌مندی از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار
شهرکرد.

فصل دوم مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار

4 مارس 2016 ... فروشگاه · دانلود · مقاله, پروژه ... زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار 471. قیمت:
150,000 ریال. فصل دوم مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار. فصل دوم:
مبانی نظری10. تعریف ازدواج10. مقاصد ازدواج12 ... زنان شاغل و رضایت از زندگی
زناشویی 38. پیشینه داخلی ..48. پیشینه خارجی..51 برای خرید و دریافت فایل ...

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي وﻳ - فصلنامه علمی ...

ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. " ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ. دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ وﻳﮋﮔﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺖ و رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ دﺑﻴـﺮان. راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻌﻨﺎ دار و. ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. ،. ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﺎداري در رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ دﺑﻴـﺮان. زن و ﻣﺮد ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ . ﻣﻴﺮﺧﺸﺘﻲ. (. 1375. ) در. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
. " ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻴﺎن رﺿﺎﻳﺖ از. زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان. " ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را
ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻ.

تأثير كار زنان بر زندگي خانوادگي :: مقاله در راهكار مديريت

8 آوريل 2007 ... همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي، زن خانه‌دار در عين
مسئوليت‌هاي متعارف خود، بيش از پيش، مجبور به كار در خارج از خانه شده است. در عين
حال، .... عامل ديگري كه براي سنجش رضايت‌مندي از زندگي زناشويي مطالعه شد رضايت
زن شاغل از نحوه خرج كردن درآمد وي در خانواده است. تحقيقات نشان مي‌دهد ...

زنان و مسائل اشتغال

7 فوریه 2012 ... «نقش شغلي زنان، نقشي جديد در مقايسه با نقش‌هاي سنتي همسري و مادري مطرح و عوامل
متعددي مي‌توانند بر احراز نقش شغلي زنان يا عدم آن و ادامه يا ترك آن موثر واقع شوند.
شايسته است .... به نظر مي‌رسد بين ميزان تحصيلات همسران زنان شاغل و ميزان رضايت
از وضعيت زندگي زناشويي رابطه معني‌دار آماري وجود دارد. به نظر مي‌رسد ...

رضایتمندی زناشویی - مشاوره ازدواج و زندگی زناشویی

21 نوامبر 2012 ... درآمد به عنوان عاملی که می تواند امنیت اقتصادی افراد را تامین کند از جمله عواملی است
که نقش موثری در رضایت از زندگی زناشویی افراد دارد. بدین معنی که میزان درآمد
پایین در کاهش رضامندی زناشویی و انحلال آن موثر است. ( نیلچیان، 1380). در تحقیق
سینارکور ( 1999) مشخص شد که بین زنان شاغل و خانه دار از نظر میزان ...

بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار - دانلود مقاله ...

3 مارس 2017 ... بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار. امروزه شاهد افزایش روز افزون
شاغل بودن زنان نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رضایت
زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از
آن می توان به عنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد. بررسی ...

g5 جعبه لایتنر

پاورپوینت معرفی شغل دندانپزشک

پایان نامه دکترای رشته دندانپزشکی تعيين ميزان استئواينتگريشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ايمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه...

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع موجبر فوتونیک کریستالی

داستانهای ملانصرالدین با ترجمه فارسی

طرح توجیهی و طرح کسب و کار کشت زعفران + کامل

دانلود رام فارسی LeEco Le Max 2

تحقیق درمورد هنر مفهومی 17 ص

تحقیق آماده در مورد دفاع مقدس

فایل فارسی نوکیا 105 ورژن 15.00.11 Rm-1133