دانلود فایل


پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - دانلود فایلدانلود فایل اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران عنصری پایدار در ترکیب جمعیتی جامعه خراسان شدند. و از نیمه دوم حکومت سنجر بر شمار قبایل غز به واسطه فشار

دانلود فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز چکيده
اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران عنصری پایدار در ترکیب جمعیتی جامعه خراسان شدند. و از نیمه دوم حکومت سنجر بر شمار قبایل غز به واسطه فشار ناشی ازجابجایی اقوام در دشت قبچاق و قدرت رو به رشد قراختاییان افزوده شد. از این رو برقراری نظارت بر اغوزها وتسلط بر آنان یکی از مهمترین مسائلی بود که سنجر با آن درگیر بود.
دستگاه اداری سلجوقیان و سنجر همواره می کوشید تا با گرفتن مالیات از احشام و یا چادرهای منفرد بر صحراگردانی که در درون امپراتوری به سر می بردند نظارت کرده وآنها را مطیع و فرمانبردار نگه دارد. با این وجود اغوزها در سال 548 ه.ق شورش نمودند و موجب سقوط حکومت سنجر شدند. شورش اغوزها به اسارت و حبس سلطان سنجر، استیلای صحراگردان بر شهرهای عمده خراسان و زوال قدرت سلجوقیان در شمال شرقی ایران انجامید.
محور پژوهش حاضر بررسی مناسبات و روابط قبایل ترک با حکومت سلجوقیان و به ویژه سلطان سنجر است که در نهایت به نبرد سنجر با غزان انجامید. این واقعه یکی از مهم ترین رویدادهای مربوط به حضور قبایل ترک در دوره سلجوقیان است که در اینجا به طور کامل به آن پرداخته می شود. مسأله اصلي پزوهش عبارت از اين است كه چرا با وجودي كه سلجوقيان خود از قبايل غز بودند و با اتکا بر آنان به قدرت رسيدند و در دوره طولاني حكومت سلاجقه بزرگ قبایل غز با ساختار سياسي- اجتماعي سلجوقيان همكاري داشتند، بين تركان غز و حكومت مركزي مشكلات و بحران تازه بروز كرد و موجب بحران بين تركان غز و حكومت مركزي شد و این بحران از نظر سیاسی و اجتماعی چه پیامدهایی در خراسان بوجود آورد.
براي بررسي اين مسأله سؤالات پژوهش به صورت زير مطرح مي شود:
1- وضعيت قبايل غز در دوره سلجوقيان و روابط آنها با سلجوقيان بزرگ چگونه بود؟
2- علل بروز و استمرار ستيز بين تركان غز و حكومت سنجر در خراسان چه بود؟
3- عملكرد غزان در دوره بروز بحران معطوف به چه اهداف و عواملي بود؟
4- نتايج سياسي- اجتماعي ناشي از تسلط غزان بر خراسان و بحران به وجود آمده چه بود؟
براي سؤالات پژوهش، فرضياتي در نظر گرفته شده كه عبارتند از:
1- شمار اندکی از قبايل ترك كوچ رو در دوره سلجوقيان در ساختار اجتماعي ايران ادغام مي شدند، در حالی که به دليل ورود مستمر آنان به ايران شمار کثیری از آنان پيوسته در شرايط ناسازگاري و عدم انطباق با ساختاري متمركز اجتماعي ایران قرار داشتند.
2- در دوره حکومت سنجر ورود قبايل ترك به قلمرو سلجوقيان مشكلات دائمي اداره آنان توسط حكومت سنجر را آشكار ساخته و مسائل ادغام آنان در ساختارهاي اجتماعي موجب بروز مشكلات مي شود از سوي ديگر غزها يكی از منابع تامين درآمد حكومت سنجر محسوب مي شدند كه افزايش پرداخت مالي به نارضايتي و عدم تحمل آنان انجاميد.
3- بحران پس از شكست سنجر در خراسان بنا به فقدان رهبري واحد در نزد غزان، مبدل به بحراني فراگير در خراسان گرديد زیرا تركان غز بنا به تمايلات زندگي صحراگردي خود رفتارهاي در جهت تخريب ساختار سياسي اجتماعي خراسان در پبش گرفتند.
4- از نظر سياسي حذف حكومت سنجر با جايگزيني ساختار سياسي کارآمدی توسط غزان همراه نبود، از نظر اجتماعي نیز بيشتر شهرهای خراسان ويران شد و مردم زيادي به قتل رسيدند، که در نتیجه آن تسلط مناسبات کوچ روي بر روابط و مناسبات يكجانشيني شدت گرفت.
تعداد صفحات 205 word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
کلیات ۱-۲۵
مقدمه ۱
طرح موضوع ۴
طرح مسئله ۵
طرح مفروضات ۵
روش تحقیق ۶
ضرورت انجام تحقیق ۷
قلمرو تحقیق ۷
کلمات کلیدی و مفاهیم ۸
نقد و بررسی منابع ۱۰
بخش اول: ترکان غزتا دوره سلجوقی ۲۶-۷۱
۱- اوضاع جغرافیایی آسیای مرکزی و ساکنان آن ۲۶
۱-۱- جغرافیای آسیای مرکزی ۲۶
۲-۱-ساکنین آسیای مرکزی ۲۸
۲ -اصل و منشا اولیه ترکان غز ۳۱
۱-۲-منشا نام غز ۳۱
۲-۲-نژاد غزان ۳۲
۳-۲-مساکن غزان ۳۳
۴-۲-مهاجرت غزان ۳۶
۳-ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غزان ۴۰
۱-۳-اوضاع سیاسی غزان ۴۰
۲-۳-اعتقادات دینی غزان ۴۱
۳-۳-آداب و رسوم غزان ۴۴
۴-۳-زندگی اقتصادی ۴۰
۴-گذشته تاریخی غزان ۴۶
۱-۴- غزان در دوره گوک ترکها ۴۶
۲-۴- غزان در دوره اویغورها ۵۲
۳-۴- ترکان غز و جهان اسلام ۵۴
۴-۴- غزها در دوره سامانیان ۵۶
۵-۴- غزها در دوره غزنویان ۵۹
۱-۵-۴-سلطان محمود غزنوی ۶۱
۲-۵-۴-سلطان مسعود غزنوی ۶۷
بخش دوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلجوقیان ۷۲-۱۱۲
۱- نقش غزان در تشکیل دولت سلجوقیان ۷۲
۲-روابط غزان با سلاطین بزرگ سلجوقی ۸۷
۱ -۲- اوضاع سیاسی حکومت سلاجقه بزرگ ۸۷
۲-۲- سلاجقه بزرگ و غزان ۹۴
بخش سوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلطان سنجر ۱۱۳-۱۵۳
۱- اوضاع سیاسی حکومت سنجر ۱۱۳
۲-روابط غزان با سنجر ۱۱۹
۳-درگیری غزان با سنجر ۱۲۹
بخش چهارم: اوضاع خراسان پس از اسارت سنجر ۱۵۲-۱۷۵
۱-غزها در خراسان ۱۵۲
۱-۱-سلطان سلیمان سلجوقی ۱۵۶
۲-۱-سلطان محمود ۱۶۲
۳-۱-فرار سنجر از اسارت و مرگ او ۱۶۷
۴-۱-خراسان پس از مرگ سنجر ۱۷۱
بخش پنجم: نتایج و پیامدهای حمله غزان ۱۷۶
۱-نتایج سیاسی ۱۷۶
۱-۱-تشکیل حکومت خوارزمشاهیان ۱۷۶
۲-۱-زوال حکومت سلجوقیان در خراسان ۱۷۷
۳-۱-بروز هرج و مرج در خراسان ۱۸۰
۲-نتایج اجتماعی ۱۸۲
۱-۲-قتل و غارت مردم ۱۸۲
۲-۲-از بین رفتن امنیت ۱۸۴
۳-نتایج اقتصادی ۱۸۷
۴-نتایج فرهنگی ۱۸۹
۱-۴-کشته شدن علما و بزرگان ۱۸۹
۲-۴-ویرانی مراکز و اماکن فرهنگی ۱۹۷
نتیجه گیری ۱۹۸
منابع و ماخذ ۲۰۲


نبرد سلطان سنجر با ترکان غز


پایان نامه تاریخ


تسلط قبایل غز بر خراسان


ترکان غزتا دوره سلجوقی


اوضاع سیاسی حکومت سنجر


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - سرو دانلود

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم اینک شما با جستجوی ((پایان نامه نبرد سلطان
سنجر با ترکان غز)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ...

دریافت فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز – پرداخت و ...

5 دسامبر 2016 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم اینک شما با جستجوی ((پایان نامه نبرد
سلطان سنجر با ترکان غز)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - خرید فایل - لاین بلاگ

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز. بخشی از متن اصلی : ترکان غز و درگیری
با سنجر: اوغوزهایی که در سال 548 ه.ق با سلطان سنجر درگیر شدند، قبل از آمدن به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : نبرد سلطان سنجر با ترکان غز ...

29 نوامبر 2015 ... مطالب این پست : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ با موضوع نبرد سلطان سنجر
با ترکان غز 202 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - بهار فایل

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز. اوغوزهایی که در سال 548 ه.ق با سلطان سنجر
درگیر شدند، قبل از آمدن به خراسان در ماوراءالنهر سکونت داشتند. مناطق سکونت آنها ...

کاملترین فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : نبرد سلطان ...

7 ژانويه 2017 ... کاملترین فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : نبرد سلطان سنجر با ترکان
غز. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز | جستجو | بلوگل

پايان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در
روند تسلط قبایل غز بر خراسان و پیامدهای آن): اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران ...

پروژه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - وبسایت پروژه 7

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز یکی از بهترین پروژه ها و پایان نامه های فروشگاه
پروژه ۷ است این پایان نامه جز بهترین پایان نامه فروشگاه ماست شما می توانید با
کلیک ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز – بزرگترین مرجع دانلود فایل

27 دسامبر 2015 ... بخشی از متن اصلی : ترکان غز و درگیری با سنجر: اوغوزهایی که در
سال 548 ه.ق با سلطان سنجر درگیر شدند، قبل از آمدن به خراسان در ...

40 سوال رشته نازک دوزی زنانه درجه 2 آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز ،رحمتی قائم مقام ... اداره کل ...
40 سوال رشته نازک دوزی زنانه درجه 2 آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای با موضوع
نازکدوزی .... فزار آموزش کیبورد و ارگ حرفه ای اورجینال نرم افزار آزمون آيين نامه . ....
نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبايل غز بر خراسان و
پيامدهای آن) .

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - فروش فایل مقاله و تحقیق

31 جولای 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ با موضوع نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (
مطالعه ای در روند تسلط قبايل غز بر خراسان و پيامدهای آن)، در قالب ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - پروژه باران - ساخت وبلاگ

7 مارس 2016 ... نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبايل غز بر خراسان و
پيامدهای آن): اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران عنصری پایدار در ...

برترین فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

برترین فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : نبرد سلطان سنجر با ترکان غز ...

مطالب این پست : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ با موضوع نبرد سلطان سنجر
با ترکان غز 202 صفحه. با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه). نبرد سلطان سنجر ...

دانلود فایل کامل خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان – نهر دانلود سنتر

5 فوریه 2017 ... کاملترین فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز ... خانواده و دشواریهای
رفتاری كودكان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc.

برترین فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز | نوین دانلود

11 ا کتبر 2016 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر عنوان محصول دانلودی:پایان نامه نبرد سلطان سنجر با
ترکان غز یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست.

سیدمحمد خاتمی سال نو میلادی را تبریک گفت # وبلاگ یاد

اس ام اس استیکر پیام تبریک شب یلدا چله بایرامی به زبان فارسی ترکی ..... پایان
نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : نبرد سلطان سنجر با ترکان غز · پایان نامه دین و ...

پروژه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - وبسایت پروژه 7

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز یکی از بهترین پروژه ها و پایان نامه های فروشگاه
پروژه ۷ است این پایان نامه جز بهترین پایان نامه فروشگاه ماست شما می توانید با
کلیک ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز | ياس - صفحه اصلي

پایان-نامه-نبرد-سلطان-سنجر-با-ترکان-غز نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای
در روند تسلط قبایل غز بر خراسان و پیامدهای آن): اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : نبرد سلطان سنجر با ترکان غز ...

29 نوامبر 2015 ... مطالب این پست : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ با موضوع نبرد سلطان سنجر
با ترکان غز 202 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) ...

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبايل غز بر ...

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبايل غز بر خراسان و
پيامدهای آن) پایان نامه ارشد تاریخ پایان نامه سلطان سنجر سلطان سنجر ترکان غز.

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - سرو دانلود

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم اینک شما با جستجوی ((پایان نامه نبرد سلطان
سنجر با ترکان غز)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ...

40 سوال رشته نازک دوزی زنانه درجه 2 آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز ،رحمتی قائم مقام ... اداره کل ...
40 سوال رشته نازک دوزی زنانه درجه 2 آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای با موضوع
نازکدوزی .... فزار آموزش کیبورد و ارگ حرفه ای اورجینال نرم افزار آزمون آيين نامه . ....
نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبايل غز بر خراسان و
پيامدهای آن) .

باوندیان - دانشنامه جهان اسلام

همزمان‌ با کشورگشاییهای‌ مسلمانان‌، سه‌ خاندان‌ مهمِ قارن‌وند، بادوسپانیان‌ * و باوندیان‌ بر
همه‌ ..... به‌ گفتة‌ ابن‌اسفندیار (قسم‌ 1، ص‌ 293) در نبرد میان‌ ماکان‌ و لشکریان‌ نصر
سامانی‌ .... اما علاءالدوله‌ تن‌ به‌ سازش‌ نداد و به‌ خراسان‌، نزد سلطان‌ سنجر رفت‌ و با او به‌
مرو آمد تا .... با ناآرامی‌ اوضاع‌ دربار سنجر و شکست‌ و اسارتش‌ (548ـ552) به‌ دست‌
ترکان‌ غز ...

دریافت فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - پرداخت و دانلود ...

2 ژانويه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز}}+آماده ارائه به
جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز | ياس - صفحه اصلي

پایان-نامه-نبرد-سلطان-سنجر-با-ترکان-غز نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای
در روند تسلط قبایل غز بر خراسان و پیامدهای آن): اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ...

فروشگاه پایان نامه | تحقیق و پروژه | مقالات دانشجویی پایان نامه ها پایان ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز. فـرمت: DOC تعداد صفحات: ۲۰۹ صفحه
رشتــه : تاریخ. قیمت : 8900 تومان. توضیحات و خرید · پایان نامه جریانهای اصلی ...

دانلود پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - تک آی آر

دانلود پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبایل غز بر
خراسان و پیامدهای آن) با 247 صفحه و فرمت اجرایی word.

برترین فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

برترین فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز.

دانلود فایل کامل خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان – نهر دانلود سنتر

5 فوریه 2017 ... کاملترین فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز ... خانواده و دشواریهای
رفتاری كودكان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc.

PDF[پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز] شبکه مقاله

25 دسامبر 2016 ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺮد ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺰ. ﭼﮑﯿﺪه. اﻏﻮزﻫﺎ از زﻣﺎن ورود ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻋﻨﺼﺮی ﭘﺎﯾﺪار. در
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ. و از ﻧﯿﻤﻪ. دوم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻨﺠﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻏﺰ ﺑﻪ ...

پایان نامه های تاریخ - پروژه پایان نامه کارآموزی مقاله

0 ریال. تاريخ سياسي ائمه. 100,000 ریال. پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز.
100,000 ریال. پايان نامه كارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان بررسي نقش‌هاي نمادين ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - پروژه باران - ساخت وبلاگ

7 مارس 2016 ... نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبايل غز بر خراسان و
پيامدهای آن): اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران عنصری پایدار در ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - سرو دانلود

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم اینک شما با جستجوی ((پایان نامه نبرد سلطان
سنجر با ترکان غز)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز | فیسبوک ایران - صفحه اصلی

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبايل غز بر خراسان و
پيامدهای آن): اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران عنصری پایدار در ترکیب جمعیتی
جامعه ...

دولت سلجوقیان (2)

با این حال، باید توجه داشت که خواجه باید سخت مراقب ترکان سلجوقی نیز که حنفیان
.... سلطان ملکشاه در همان آغاز اداره امور کشور را به طور رسمی به وی سپرد و تا پایان نیز
او را پدر خطاب می کرد. ... نظام الملک در کتاب سیاست نامه با اشاره به نگرانی مردم از
ترکمانان می نویسد: «هر ... ابو جعفر محمد نواده او نیز برای چندی وزیر سلطان سنجر بود.

غز | پارسی ویکی

... اشخاص و شرکتهای حامی پارسی ویکی · آخرین واژه های اضافه شده به لغت نامه ... غز. [
غ ُ ] ۞ (اِخ ) ۞ صنفی از ترکان غارتگر بوده اند که در زمان سلطان سنجر قوت ... درباره ٔ
همبستگی های زبانشناسی و نژادشناسی اوغزها با سایر اقوام ترک عقایدمختلف است . ...
در حدود پایان قرن چهارم هجری قمری اقوام غز مهاجرت به سرزمین مسلمانان را آغاز کردند.

دریافت فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز – پرداخت و ...

5 دسامبر 2016 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم اینک شما با جستجوی ((پایان نامه نبرد
سلطان سنجر با ترکان غز)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان ...

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان… - پارسی مقاله!

24 مه 2016 ... توضیح مختصر: در این فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز بصورت کامل
مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست ...

پروژه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز - وبسایت پروژه 7

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز یکی از بهترین پروژه ها و پایان نامه های فروشگاه
پروژه ۷ است این پایان نامه جز بهترین پایان نامه فروشگاه ماست شما می توانید با
کلیک ...

طرح توجیهی تولید تامپون واگن

پاورپوینت درمورد پروبيوتيک ها

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 پاریزكارآموزي در اداره حفظ نباتات

کد برنامه متلب حل معادله انتقال حرارت یک بعدی به روش دوفورت فرانکل

پاورپوینت عینک ایمنی