دانلود رایگان


پایان نامه ارشد رشته عمران مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر و معمولی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر و معمولی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 65

دانلود رایگان پایان نامه ارشد رشته عمران مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر و معمولی دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر و معمولی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 65
دانلود پایان نامه آماده
چكيده پايان نامه:
بادبند، به عنوان نوعی سیستم کنترل غیر فعال، می تواند نقش موثری در ایجاد مقاومت سازه در برابر نیروهای جانبی مانند زلزله داشته باشد. یکی از روش های بهره گیری بیشتر و اقتصادی تر از قابلیت بادبند ها استفاده از ظرفیت غیر ارتجاعی آنها است. بادبند های معمولی تحت کشش دارای عملکرد خوبی هستند، ولی در زیر فشار دچار کمانش شده، شکل پذیری خوبی ندارند. بادبند های کمانش ناپذیر برعکس با جلوگیری از کمانش پیش از تسلیم بادبند باعث افزایش شکل پذیری می شوند.. جلوگیری از کمانش در این نوع بادبند با محصور نمودن هسته فولادی بادبند در بتن که به نوبه خود در یک مقطع فولادی قرار گرفته است، انجام می شود. بدین ترتیب بادبند در فشار و کشش بطور مشابه عمل می کند. بدین جهت بادبندهای کمانش ناپذیر قابلیت استهلاک انرژی بیشتری داشته و باعث افزایش ایمنی سازه می شوند. از طرف دیگر چون نحوه کاربرد این نوع بادبند شبیه بادبند های معمولی است، استفاده از آن در سازه ها نیازمند تکنولوژی جدیدی نمی باشدقاب های مهاربندی شده با المان های کمانش ناپذیر (BRBF) به عنوان یک سیستم مقاوم لرزه ای شناخته می شوند. با توجه به این مقدمات، بررسی بادبند های کمانش ناپذیر به منظور ارتقای کیفیت و کارایی آنها و بومی کردن تکنولوژی مربوطه در کشور لرزه خیزی مانند ایران حائز اهمیت بوده، در این پایان نامه مورد توجه است .
مقدمه
سیستم مهاربندهای کمانش ناپذیر (BRBF) نوع جدیدی از سیستم های مهاربندی همراه با اتلاف انرژی می باشند که با استفاده از جزئیاتی سعی در بهبود رفتار مهاربندهای همگرا دارد. در این سیستم عضو مهاربندی در غلافی قرار می گیرد که از کمانش این عضو جلوگیری می نماید. با این تجهیزات، رفتار مهاربند در فشار همانند رفتار آن در کشش با تسلیم (و نه کمانش) همراه است و درنتیجه شکل پذیری و اتلاف انرژی بسیار بهتری را نسبت به مهاربندهای معمولی از خود نشان می دهد. سختی الاستیک قاب های مهاربندی از لحاظ مقدار با سختی قاب هایی که دارای مهاربندهای واگرا می باشند، قابل مقایسه است. نتایج آزمایشات با ابعاد واقعی بر روی این اعضا نشان می دهد که قاب هایی که به خوبی با این روش به صورت ضد کمانش در آمده اند و جزئیات اجرایی مناسب نیز در آنها لحاظ گردیده است، رفتار پایدار و متقارنی تحت فشار و کشش و حتی در تغییر شکل های بسیار بزرگ از خود به نمایش می گذارند. همچنین شکل پذیری و قابلیت جذب انرژی این قاب ها در حد قاب های خمشی فولادی ویژه و بیشتر از قاب های مهاربندی ویژه می باشد که این شکل پذیری بالا نتیجه محصور نمودن هسته فولادی مهاربندها در مقابل کمانش می باشد.
به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی به ساختمان های موجود در زلزله های آتی و نیز برای توسعه این ساختمان ها، بررسی عملکرد و رفتار آنها امری الزامی می باشد. روش های تقویت این سازه ها و نیز معیارهای طراحی آنها به طرق مختلف امکان پذیر می باشد. تقویت قاب های فولادی با استفاده از سیستم های مهاربندی به عنوان یکی از روش های کاربردی و موثر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. به همین جهت لازم است تا کاربرد مهاربندهای فولادی با انجام تحقیقات متعدد توسعه داده شود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه و اهداف
1-1- مقدمه .................................................................................................................................................. 2
1-2- اهداف تحقیق .................................................................................................................................... 3
1-3- مباحث پایان نامه ............................................................................................................................. 3
فصل دوم : مروری بر تحقیقات مرتبط
2-1- مقدمه .................................................................................................................................................. 5
2-2- مروری بر مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی .................................................................................. 6
فصل سوم : مروری بر ادبیات فنی
3-1- مقدمه .................................................................................................................................................. 16
3-2- مهاربندها ............................................................................................................................................ 17
3-3- عملکرد مهاربندهای همگرا و واگرا ............................................................................................... 20
3-4- نحوه جایگذاری مهاربندها .............................................................................................................. 24
3-5- مهاربندهای کمانش ناپذیر ............................................................................................................. 25
3-6- اجزای تشکیل دهنده مهاربند کمانش ناپذیر ............................................................................. 28
3-6-1- هسته فلزي محصور شده .................................................................................................. 29
3-6-2- هسته فلزي محصور نشده .................................................................................................. 29
3-6-3- ماده نچسب .......................................................................................................................... 30
3-6-4- ناحیه اتصال ......................................................................................................................... 31
3-6-5- غلاف محصور كننده ........................................................................................................... 32


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم : روش مدلسازی اجزای محدود قاب مهاربندی کمانش ناپذیر
4-1- مقدمه .................................................................................................................................................. 34
4-2- مروری بر روش اجزای محدود ....................................................................................................... 34
4-3- معرفی اجمالی نرم افزار اجزای محدود Abaqus ...................................................................... 35
4-4- فرآیند مدلسازی در نرم افزار اجزای محدود Abaqus ............................................................. 38
4-5- مدلسازی اجزای محدود مهاربند فولادی .................................................................................... 41
4-6- پیکربندی هندسی مهاربند فولادی در محیط نرم افزار ........................................................... 42
4-7- مدلسازی المان های تشکیل مهاربند فولادی ............................................................................ 43
4-8- روش مدلسازی مصالح تشکیل دهنده مهاربند فولادی ............................................................ 43
4-9- مدلسازی رفتار تماسی بین فولاد و مصالح پرکننده بتنی ....................................................... 46
4-10- روش بارگذاری و ایجاد شرایط مرزی ........................................................................................ 47
4-11- روش مش بندی مهاربند فولادی ............................................................................................... 48
4-12- روش آنالیز و استخراج نتایج تحلیل .......................................................................................... 49
فصل پنجم : مقایسه رفتار مهاربند کمانش ناپذیر و معمولی به روش اجزای محدود
5-1- مقدمه .................................................................................................................................................. 52
5-2- معرفی مدل های اجزای محدود مورد بررسی ............................................................................ 53
5-3- بررسی رفتار عضو مهاربند کمانش ناپذیر و مهاربند معمولی .................................................. 55
5-4- بررسی رفتار قاب با مهاربند کمانش ناپذیر و مهاربند معمولی ............................................... 60فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل ششم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
6-1- مقدمه .................................................................................................................................................. 65
6-2- نتیجه گیری نهایی ........................................................................................................................... 66
6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ...................................................................................................... 67
فهرست مراجع ............................................................................................................................................. 68


فهرست اشکال
عنوان صفحه
فصل دوم
شکل 2-1- جزئيات مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط (Sabelli, R., Mahin, S., Chang, C., 2003) ..................................................................................................................................... 7
شکل 2-2- پیکر بندی ساختمان مورد مطالعه توسط(Sabelli, R., Mahin, S., Chang, C., 2003) .............................................................................................................................................................. 7
شکل 2-3- جزئيات مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط(Kiggins, S., Uang, C., 2006) .............................................................................................................................................................. 8
شکل 2-4- نمای هندسی ساختمان مورد مطالعه توسط(Kiggins, S., Uang, C., 2006) .... 8
شکل 2-5- شکل مقطع عرضی ساختمان مورد مطالعه توسط(Choi, H., Kim, J., 2006) ... 9
شکل 2-6- جزئيات مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط (Asgarian, B., Shokrgozar, H.R., 2008) .................................................................................................................................................. 10
شکل 2-7- پیکر بندی پلان ساختمان مورد مطالعه توسط (Asgarian, B., Shokrgozar, H.R., 2008) .................................................................................................................................................. 10
شکل 2-8- جزئيات قاب و مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط (Chou, C., Chen, P., 2009) .............................................................................................................................................................. 11
شکل 2-9- پیکر بندی قاب مورد مطالعه توسط (Nguyen, A., Chintanapakdee, C., Hayashikawa, T., 2010) ........................................................................................................................ 12
شکل 2-10- جزئيات مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط (Wigle, V., Fahnestock, L., 2010) ....................................................................................................................................................... 13
شکل 2-11- شکل قاب مهاربندی کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط (Wigle, V., Fahnestock, L., 2010) ............................................................................................................................. 13
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-12- جزئيات مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط (Yu, Y.J., et al., 2011) ... 14
شکل 2-13- شکل مدل اجزای محدود مورد مطالعه توسط (Yu, Y.J., et al., 2011) ............. 14
فصل سوم
شکل 3-1- مهاربندهای همگرا ................................................................................................................. 19
شکل 3-2- مهاربندهای واگرا ................................................................................................................... 19
شکل 3-3- رفتار چرخه ای پایدار مهاربند کمانش ناپذیر در مقابل مهاربند کمانش یافته ........ 26
شکل 3-4- اجزاي مختلف مهاربند مقيد شده در برابر كمانش ........................................................ 28
شکل 3-5- اشکال مختلف هسته فولادی و محفظه محصور کننده ................................................. 29
شکل 3-6- نمایش قسمت محصور نشده فولادی ................................................................................ 30
شکل 3-7- نمايش فضاي خالي داخلي به منظور رفتار مطلوب مهاربند دركشيدگي و فشردگي فولاد هسته ...................................................................................................................................................... 31
فصل چهارم
شکل 4-1- منحنی تنش - کرنش مصالح فولادی در قاب مهاربندی کمانش ناپذیر ................... 44
شکل 4-2- منحنی تنش - کرنش فشاری بتن مورد استفاده برای مصالح پرکننده .................... 45
شکل 4-3- منحنی تنش - کرنش کششی بتن مورد استفاده برای مصالح پرکننده .................... 46
شکل 4-4- جزئیات اعمال بارگذاری نمونه اولیه قاب مهاربندی کمانش ناپذیر ............................ 48
شکل 4-5- شکل مش بندی شده نمونه اولیه قاب مهاربندی کمانش ناپذیر ................................ 49
فصل پنجم
شکل 5-1- قاب مهاربندی کمانش ناپذیر مورد مطالعه با مقياس کامل ......................................... 54
شکل 5-2- مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه .................................................................................. 54
شکل 5-3- نمای سه بعدی مدل a1 به صورت مهاربند معمولی ...................................................... 55
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 5-4- نمای سه بعدی مدل a2 به صورت مهاربند کمانش ناپذیر .......................................... 56
شکل 5-5- کانتور تنش مهاربند معمولی ............................................................................................... 57
شکل 5-6- کانتور تنش مهاربند کمانش ناپذیر .................................................................................... 57
شکل 5-7- شکل انحنای به وجود آمده در مهاربند معمولی ............................................................. 58
شکل 5-8- توزیع تنش در مقطع فولادی در مهاربند کمانش ناپذیر .............................................. 58
شکل 5-9- نمودار بار - جابجایی مدل a1 و a2 .................................................................................. 59
شکل 5-10- نمای سه بعدی مدل a3 به صورت قاب با مهاربند معمولی ...................................... 60
شکل 5-11- نمای سه بعدی مدل a4 به صورت قاب با مهاربند کمانش ناپذیر ........................... 61
شکل 5-12- کانتور تنش قاب فولادی با مهاربند معمولی ................................................................. 62
شکل 5-13- کانتور تنش قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر ..................................................... 62
شکل 5-14- نمودار برش پایه - جابجایی مدل a3 و a4 ................................................................... 63دانلود


پایان


نامه


ارشد


رشته


عمران


مقایسه


رفتار


قاب


فولادی


با


مهاربند


کمانش


ناپذیر


و


معمولی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رايگان مقاله توسعه طراحي لرزه اي قاب خمشي فولادي با استفاده از ...

29 ا کتبر 2016 ... دانلود رايگان مقاله توسعه طراحي لرزه اي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش انرژي 1 .
... افقی, ۱۸-مقایسه رفتار لرزه ای سازه های فولادی طراحی شده با روشهای متداول و روش
طراحی ... ارزیابی ... ۱۴٫ رفتار دینامیکی غیر خطی قاب های فولادی با مهاربند کمانش
ناپذیر تحت ... دانلود پایان نامه - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین ...

824 مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران که 17 الی 19 اردیبهشت 1387
در ... روشهای تصمیم گیری چند هدفی : شبیه سازی برای مقایسه روشهای انتخاب 47. ...
رفتار لرزه ای قابهای 1 الی 5 طبقه مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه
نگهداری شده در لبه ه ...... قابلیت اعتماد لرزه ای سازه های مهاربندی شده کمانش ناپذیر (
BRBF)

دانشگاه لرستان - صفحه خانگی عضو هیأت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه؛ 1381؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ پایان نامه ... محمد
کیان مهر ، " مقايسه عملكرد لرزه اي مهاربندهاي كمانش ناپذير(BRB) و همگراي معمولي (
OCB) در ... اي قابهاي فولادي نامنظم در ارتفاع با مهاربند هاي كمانش ناپذير "، دانشگاه
لرستان، ... و H شکل) مهاربند کمانش ناپذیر بر رفتار آن "، دانشگاه لرستان، شهریور
ماه 95.

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه - مهندسی عمران - CIVIL
ENGINEERING. ... ( RCS) بررسي رفتار لرزه اي قاب خمشي مركب بتني و فولادي.
مدلسازي اتصالات در ... پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با مهاربندی هم محور و برون محور ....
ستون فلزی با طول معمولی به روش كمانش خطی و غیر خطی و مقایسه ویژگی آنها با نرم
افزار

پایان نامه ارشد رشته عمران مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربند کمانش ...

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر و
معمولی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 65.

بررسی تحلیلی مهاربندهای کمانش تاب تحت اثرزلزله های حوزه دور و نزدیک

عنوان پایان نامه : بررسی تحلیلی مهاربندهای کمانش تاب تحت اثرزلزله های حوزه دور و
نزدیک. رشته تحصیلی : مهندسي عمران سازه. مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد ...
بادبند های کمانش ناپذیر برعکس با جلوگیری از کمانش پیش از تسلیم بادبند باعث
... بادبند های معمولی است، استفاده از آن در سازه ها نیازمند تکنولوژی جدیدی نمی باشد
قاب های ...

انجام پایان نامه ارشد

خانه مشاوره پایان نامه مهر ایران، مرکز مشاوره ،تحقیق،آموزش و سفارش انجام پایان ...
استخراج مقاله از پایان نامه های رشته های فنی و مهندسی (برق تمام گرایش ها - عمران ..... 1-
بررسی تأثیر مهاربند برون محوردر عملکرد ساختمان های فولادی و مقایسه آن با سیستم
قاب ...... ای ساختمانهای بتن ارمه مهاربند شده کمانش ناپذیر با ساختمانهای بتن ارمه
معمولی

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه - مهندسی عمران - CIVIL
ENGINEERING. ... ( RCS) بررسي رفتار لرزه اي قاب خمشي مركب بتني و فولادي.
مدلسازي اتصالات در ... پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با مهاربندی هم محور و برون محور ....
ستون فلزی با طول معمولی به روش كمانش خطی و غیر خطی و مقایسه ویژگی آنها با نرم
افزار

پیشنهادهای پژوهش رشته مهندسی عمران

12 جولای 2015 ... در این پایان‌نامه با توجه به مشاهدات آزمایشگاهی موجود، تنها به تعیین .... مقایسه
کیفیت ساختمان‌های ساخته شده با سیستم قاب فولادی سبک در ایران و جهان و علل قوت
و ضعف ... در این پژوهش تأثیر این نوع میراگر در قاب‌های خمشی متوسط دارای مهاربند .....
5- بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای کمانش ناپذیر با پوسته FRP در ...

مقاله درباره بادبند کمانش ناپذیر - پایگاه اطلاعات مهندسی عمران

محمدرضا بزرگ علی آبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران سازه دانشگاه علوم و
فنون ... قاب های مورد تحلیل شامل قاب های خمشی و ساده 10 طبقه با آرایش (مهاربند شورن
... مهاربندها از جنس معمولی و کمانش ناپذیر انتخاب شده اند و به منظور بررسی عملکرد
این دو ... در پایان می توان نتیجه گرفت که مهاربندهای کمانش ناپذیر رفتار لرزه ای
مناسب ...

دانلود رايگان مقاله توسعه طراحي لرزه اي قاب خمشي فولادي با استفاده از ...

29 ا کتبر 2016 ... دانلود رايگان مقاله توسعه طراحي لرزه اي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش انرژي 1 .
... افقی, ۱۸-مقایسه رفتار لرزه ای سازه های فولادی طراحی شده با روشهای متداول و روش
طراحی ... ارزیابی ... ۱۴٫ رفتار دینامیکی غیر خطی قاب های فولادی با مهاربند کمانش
ناپذیر تحت ... دانلود پایان نامه - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع مهاربندهای کمانش تاب | مرجع دانلود ...

27 آگوست 2016 ... عنوان کامل این پایان نامه : ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای
عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران تکه هایی از متن ...

دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع مهاربندهای کمانش تاب | مرجع دانلود ...

27 آگوست 2016 ... عنوان کامل این پایان نامه : ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای
عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران تکه هایی از متن ...

مقالات فولاد - مهندسی عمران راه و ساختمان - blogfa.com

کاربرد ورق های پلی اتیلنی در بادبندهای کمانش ناپذیر .... بررسي اثر آتش بر
رفتار اتصال پيچي در سازه هاي فولادي به روش عددي و مقايسه آن ... -2 دانشجوي
كارشناسي ارشد عمران- سازه، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ..... مقاله -
ارزیابی رفتار عملکردي قاب هاي بتن مسلح مقاوم سازي شده با مهاربندهاي .... پروژه و
پایان نامه اجزای محدود.

پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران ... از فولاد و بتن
می باشند، طوری به کار ببریم که مسئله کمانش بادبندهای معمولی را حل نماید. عملکرد ...

لیست فایلها با دسته بندی: فنی و مهندسی > عمران ( بخش 4 ) :: پورتال ...

24 دسامبر 2015 ... 1203, بررسی رفتار قاب های فولادی با ترکیب اتصال نیمه صلب یقه ای و ... 1207,
بررسی عملکرد سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی با دیوار برشی فولادی نازک و
مقایسه آن با مهاربندهای .... 1348, دانلود پایان نامه ابر رسانا رشته برق و کامپیوتر ...
1403, ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربند کمانش ناپذیر در سازه های ...

پايان نامه ، پروژه ، تحقيق ، جزوه و مقاله براي كليه رشته ها

ليست بخشي از مقالات رشته عمران موجود در آرشيو سايت فني مهندسي آينده سازان ...
بررسي رفتار غير خطي و تعيين ضريب رفتار قابهاي فولادي با اتصالات نيمه
صلب مقاوم ... مقايسه عملكرد سازه قاب خمشي ويژه با سازه قاب خمشي معمولي فولادي
طراحي شده با .... مطالعه مقايسه¬اي مقاوم سازي لرزه¬اي قاب خمشي فولادي: مهاربند كمانش
ناپذير ...

پروژه پایان نامه ارشد مطالعه بادبند کمانش ناپذیر در بار های استاتیکی ...

خانه; دسته بندی رشته ها ... این یک پایان نامه ارشد عمران در قالب Word در 109 صفحه می
باشد ... بادبند های معمولی تحت کشش دارای عملکرد خوبی هستند، ولی در زیر فشار
دچار کمانش ... در این پایان نامه به بررسی رفتار مهاربند های کمانش ناپذیر تحت
بارگذاری ... بوده است رفتار نمودار های جذب انرژی هیسترزیس با مدل های مختلف از سه
نمونه قاب ...

لیست فایلها با دسته بندی: فنی و مهندسی > عمران ( بخش 4 ) :: پورتال ...

24 دسامبر 2015 ... 1203, بررسی رفتار قاب های فولادی با ترکیب اتصال نیمه صلب یقه ای و ... 1207,
بررسی عملکرد سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی با دیوار برشی فولادی نازک و
مقایسه آن با مهاربندهای .... 1348, دانلود پایان نامه ابر رسانا رشته برق و کامپیوتر ...
1403, ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربند کمانش ناپذیر در سازه های ...

دانلود فایل تحقیق مقاله و پایان نامه - همه رشته ها | دانلود پایان نامه ارشد ...

6 ژوئن 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران گرایش :زلزله عنوان : بررسی
رفتار ... دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکل ...
به صورت ضربدری و مقایسه آن با سیستم مهاربندی تک قطری در دو قاب یک دهنه با
ابعاد یکسان ... 2‌.5‌.2‌ مدل ‌سازی قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر 26.

مهاربند شورون - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

مقایسه رفتار لرزه ای سیستم قاب با مهاربند شورون در حالت زانویی، همگرا و واگرا ...
است، که رشته مهندسی عمران (پایه پل‌ها، اعضای بتنی، اتصالات پیچ و مهره‌ای، مهاربندها
و. ... در این پایان نامه ابتدا تحقیقات قبلی بررسی و مطالعه شده و با خواص آلیاژ‌های
حافظه‌دار ... بهسازی شده با سیستم ترکیبی مهاربندهای کمانش ناپذیر و مهاربندهای
معمولی.

پایان نامه مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربندی ضد کمانش و مهاربندی ...

دسته: رشته عمران ... پایان نامه مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربندی ضد کمانش و
مهاربندی معمولی ... ۵-۴- بررسی رفتار قاب با مهاربند کمانش ناپذیر و مهاربند معمولی
۶۰

بررسی تحلیلی مهاربندهای کمانش تاب تحت اثرزلزله های حوزه دور و نزدیک

عنوان پایان نامه : بررسی تحلیلی مهاربندهای کمانش تاب تحت اثرزلزله های حوزه دور و
نزدیک. رشته تحصیلی : مهندسي عمران سازه. مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد ...
بادبند های کمانش ناپذیر برعکس با جلوگیری از کمانش پیش از تسلیم بادبند باعث
... بادبند های معمولی است، استفاده از آن در سازه ها نیازمند تکنولوژی جدیدی نمی باشد
قاب های ...

715 دانلود تحقیق: بررسی و شبیه سازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW با استفاده از نرم افزار آباکوس

پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید چربی گیرهاي صنعتی

دانلود مقاله جداسازي بوسيله كروماتوگرافي

دانلود مقاله جداسازي بوسيله كروماتوگرافي

715 دانلود تحقیق: بررسی و شبیه سازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW با استفاده از نرم افزار آباکوس

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی تکمیل شده طرح تدبیر

دانلود پروژه انتقال حرارت به سيالات

نسل هاي پردازنده

دانلود پاورپوینت ابزارهاي مالي در بازار سرمايه

پاورپوینت درس 7 تاریخ 1 پایه دهم (مطالعه و کاوش در گذشته های دور) رشته انسانی