دانلود فایل


مقاله در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني - دانلود فایلدانلود فایل مقاله در مورد بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی

دانلود فایل مقاله در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه72

فصل اول
كليات پژوهش
مقدمه:
بدون شك سلامت افراد جامعه اهميت بسزايي دارد. جوامع انساني بدون حفظ سلامت و رعايت بهداشت نمي توانند بقا و استمرار خود را حفظ كنند. بيماري و ناتواني، روابط انساني را مختل و در نتيجه احساس امنيت و همبستگي را از انسان سلب مي سازد. پس طبيعي است كه علم طب با هدف دستيابي به اطلاعات جديد همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش ميكند. حفظ سلامت جسماني افراد يك جامعه معني جلوگيري از شيوع يا ريشه كن ساختن بيماريهايي كه باعث از كار افتادن يا نابودي انسان مي شوند.
همانطور كه بهداشت به عنوان وظيفه علم طب و در حيطه علوم پزشكي از اهميت شاياني برخودار است و حفظ سلامت جسماني افراد بدان وابسته است، بهداشت و سلامت رواني فرد فرد جامعه نيز مورد توجه خاص متخصصين و دست اندركاران قرار گرفته است. آنچه امروزه به عنوان بهداشت رواني[1] در جوامع مختلف مطرح است، در حقيقت يك رشته تخصصي در محدوده روان پزشكي محسوب مي شود. اما آنچه در بدو امر بايد بدان اشاره كرد اين مسئله مهم است كه با توجه به تفاوتهاي عمده اي كه بين بيمارهايي رواني و بيماريهايي جسماني وجود دارد، بهداشت رواني در عملي ساختن اهداف خود با مشكلات فراواني روبروست.
علائم رفتاري، هيجاني و شناختي ممكن است در پاسخ به حوادث پراسترس ايجاد شود يك يا چند عامل استرس زا مي تواند زمينه ساز بيماريها و اختلالات روانپزشكي باشد. تعداد و شدت عامل استرس زا هميشه پيش بيني كننده ي شدت علائم و اختلال روانپزشكي نيست. عامل استرس زا ممكن است منفرد، متعدد، يا مداوم باشد. بيماري جسمي يكي از عوامل استرس زا مي باشد كه در صورت مزمن شدن مي تواند خطري براي بهداشت رواني فرد محسوب شود.
بايد بدانيم كه خانواده، اجتماع و متخصصين رشته هاي مختلف طب همانند روانپزشكان در بهداشت رواني بيماران مبتلا به بيماريهاي جسماني نقش بسزايي دارند. براي مثال، خانواده و اجتماع با رعايت مورد پيشگيري كننده از ابتلا به بيماريهاي جسمي (در حد امكان) و با حمايت عاطفي و اجتماعي از بيماران بعد از ابتلا به بيماريهاي جسماني و قبول و پذيرش بيماري به جاي طرد آنان مي توانند در زمينه بالا بردن بهداشت روان فدر يا حداقل متعادل نمودن آن نقش مفيدي ايفا كنند.موضوع و بيان مسئله
- بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين (ع) تهران در تابستان 85 .
سرطان، يك بيماري است كه تغيير تصور زندگي، تهديد به كاهش عملكرد فرد و تهديد به تغييرات ظاهري را موجب مي شود.
تشخيص سرطان باعث ايجاد بخران در زندگي فرد مي شود. بيمار بايستي سعي كند سطح ناراحتي هيجاني خود را ضمن تصميم گيريهاي حياتي براي درمان كنترل كند. نگرانيهاي اصلي بيمار عبارتند از ترسهاي ناشي از مرگ، وابستگي، بدشكل شدن ، ناتواني، طرد و قطع روابط، مسائل مالي. واكنشهاي بيمار به وسيله عوامل روان شناختي و بين فردي تعديل مي شوند. عوامل مديكال عبارتند از: محل تومور، علائم، سير بيماري. عوامل روان شناختي شامل منش،[2] توانايي تطابق[3]، قدرت ايگو[4] و مرحله تكاملي[5] زندگي و اثرات و معناي سرطان در آن مرحله هستند. عوامل بين فردي مربوط به خانواده و حمايتهاي اجتماعي هستند.
بيماران ممكن است، اضطراب، غمگيني، ترس و خشم را تجربه كنند يا ممكن است بي حسي و كرخت شوند. گناه و مكانيزمهاي مشترك در آن، نقش اصلي را بازي مي كنند. از نظر شناختي بيماران ممكن است با حالت تهاجمي در جستجوي اطلاعات باشند، يا گيج و فلج يا ناتوان براي تمركز حواس شوند.ممكن است شكايات بدني زياد شود و فعاليت روزانه، اشتها و خواب آشفته گردد. واكنشهاي استرس حاد ممكن است شديد باشد ولي معمولاً متغير و گذرا هستند. وقتي اختلال بيش از 14- 10 روز طول بكشد باسيتي بيمار را از نظر وضعيت روانپزشكي ارزيابي كرد.


اهميت و ضرورت پژوهش
يك سوم از ما دچار سرطان مي شويم. در حال حاضر تقريباً دو ميليون نفر از مردم بريتانيا تحت درمان سرطان هستند كه اين رقم بيش از يك بيست و پنجم جمعيت اين كشور را تشكيل ميدهد. اكثر اين افراد داراي عمري طولاني هستند. امروزه طرز تفكر افراد نسبت به سرطان عوض شده است و سرطان يك موضوع ممنوع شده نيست. افراد در مورد تشخيص سرطان خود همانند تشخيص ساير بيماري ها به راحتي مي توانند صحبت كنند.
علاوه


مقاله در مورد بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی


دانلودمقاله در مورد بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی


بررسی بهداش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده ...

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين. فصل
اول كليات پژوهش مقدمه: بدون شك سلامت افراد جامعه اهميت بسزايي دارد. جوامع انساني ...

SID.ir | سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني

عنوان مقاله: سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني ... مواجهه با
سرطان موجب ايجاد بحران در ابعاد جسمي، رواني و معنوي مي شود. ... روش بررسي: اين
مطالعه از نوع توصيفي مقطعي است كه در مورد 360 بيمار مبتلا به سرطان تحت شيمي
درماني در ...

دانلود مقاله بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده ...

1 روز پیش ... براي مثال، خانواده و اجتماع با رعايت مورد پيشگيري كننده از ابتلا به ... بررسي
بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين ...

دانلود روش تحقیق بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني ...

دانلود روش تحقیق بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده ... افراد در
مورد تشخیص سرطان خود همانند تشخیص سایر بیماری ها به راحتی می توانند صحبت ...

بررسی رابطه سلامت روانی وکیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ وﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎران. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن. ﻣﺮﺟﺎن ﻣﺮداﻧﻲ ﺣﻤﻮﻟﻪ. *
،. ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻬﺮﻛﻲ ... ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺒﻪ ﺟﺴﻤﻲ از ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ
ﻣﻌﻨـﻲ دارﻧـﺸﺎن داد. )02/0. <. P. ) .... اﺳﺖ،. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺣﺎﺿﺮارﺗﺒﺎط. ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ. و ﺳ. ﻼﻣﺖ. روان
ﺑﻴﻤﺎران. ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ. را. ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار. داده. اﺳﺖ ... ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻔﺎ اﻫـﻮاز در ﺳـﺎل.
1387.

مبحثی مختصر و کامل درباره شیمی درمانی در سرطان پستان

شیمی درمانی برای سرطان پستان ممکن است در مواقع زیر مورد استفاده قرار گیرد: ...
همچنین بسته به نوع سرطان پستان در بیمار، شیمی درمانی می تواند به عنوان درمان ....
کنید تا نتایج آزمایشات خونی شما بررسی شده و سلامت عمومی شما مورد ارزیابی قرار
گیرد. .... با عضویت در خبرنامه ی دکتر سلام از آخرین مطالب و مقالات پزشکی و
سلامتی با ...

تحقیق آماده با عنوان بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني ...

20 ا کتبر 2016 ... بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام ... و اجتماع با
رعايت مورد پيشگيري كننده از ابتلا به بيماريهاي جسمي (در حد ...

تحقیق آماده با عنوان بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني ...

20 ا کتبر 2016 ... بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام ... و اجتماع با
رعايت مورد پيشگيري كننده از ابتلا به بيماريهاي جسمي (در حد ...

زندگی و روان شناسی - چگونگی برخورد با بیماران سرطانی...

27 ژوئن 2013 ... زندگی و روان شناسی - چگونگی برخورد با بیماران سرطانی. ... امیدوارم مطالب قرار داده
شده در وبلاگ مورد پسند و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. ... و بداند كه
بيماري‌اش با گروهي از تيم درمان شامل شيمي درماني، جراحي، راديوتراپي و ساير ...
رواني بيماران سرطاني را در كنار درمان مشكل جسمي ضروري مي‌داند و بر لزوم بررسي ...

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان ...

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان این مقاله دارای44
صفحه می باشد. فصل اول كليات پژوهش مقدمه: موضوع و بيان مسئل.

دانلود روش تحقیق بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني ...

دانلود روش تحقیق بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده ... افراد در
مورد تشخیص سرطان خود همانند تشخیص سایر بیماری ها به راحتی می توانند صحبت ...

مقاله در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده ...

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين. فصل
اول كليات پژوهش مقدمه: بدون شك سلامت افراد جامعه اهميت بسزايي دارد. جوامع انساني ...

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان ...

24 سپتامبر 2016 ... مقاله|پایان نامه|پروژه|پرسشنامه. درباره وب. . لینک های ... درماني شده بيمارستان.
بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان ...

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني ... - سفارش پروپوزال

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده
بیمارستان ... افراد در مورد تشخیص سرطان خود همانند تشخیص سایر بیماری ها به
راحتی می ...

(ع) تهران

این مقاله فاقد فهرست می باشد، در صورت نیاز به پشتیبانی سایت پیام بدهید تا ...
عنوان : بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین
... وابسته است، بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و
...

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان ...

24 سپتامبر 2016 ... مقاله|پایان نامه|پروژه|پرسشنامه. درباره وب. . لینک های ... درماني شده بيمارستان.
بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان ...

تحقیق در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده ...

4 ا کتبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود “پايين مطلب: فرمت فايل: word (قابل ويرايش) تعداد صفحه:45
فهرست مطالب: موضوع و بيان مسئله اهميت و ضرورت پژوهش – اهداف ...

بررسي مقایسه ای سلامت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای سلامت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده ... بدان
وابسته است، بهداشت و سلامت رواني فرد فرد جامعه نيز مورد توجه خاص متخصصين و ...

بررسی تأثیر آموزش مراقبت از خود بر سلامت روان زنان مبتلا به سرطان ...

بررسی تأثیر آموزش مراقبت از خود بر سلامت روان زنان مبتلا به سرطان پستان ... روش
بررسی: این مطالعه نیمهتجربی بر روی 60 بیمار که بهطور تصادفی تدریجی بهصورت
تکگروهی (گروه مورد و شاهد ... روان زنان مبتلا به سرطان پستان کاندید شیمی درمانی
تأثیر دارد» انجام شده است. ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیماریهای پستان

تحقیق در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده ...

4 ا کتبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود “پايين مطلب: فرمت فايل: word (قابل ويرايش) تعداد صفحه:45
فهرست مطالب: موضوع و بيان مسئله اهميت و ضرورت پژوهش – اهداف ...

تحقیق در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي

تحقیق در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام
حسين (ع)

دانلود مقاله بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده

دانلود مقاله بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده. ... جسماني افراد
بدان وابسته است، بهداشت و سلامت رواني فرد فرد جامعه نيز مورد توجه خاص متخصصين
...

دانلود مقاله بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده ...

16 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده ... جسماني افراد
بدان وابسته است، بهداشت و سلامت رواني فرد فرد جامعه نيز مورد توجه ...

سرطان - مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی

فناوری جدید درمانی سرطان پایانی بر عصر درمان های شیمیایی. نویسنده: بابک ایرانی
- ۱۳٩٤/٢/۳. ر بررسی علمی که در انگلستان انجام شد و ۹۵۰ بیمار را در بر گرفت،
تاکیدشده ... در این بررسی، نمونه‌های از بافت روده در 546 زن سالم با بیش از 50 سال
سن مورد .... برای درمان وجود خواهد داشت، به همین دلیل علائم گفته شده در بخش های قبلی
مقاله را ...

SID.ir | سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني

عنوان مقاله: سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني ... مواجهه با
سرطان موجب ايجاد بحران در ابعاد جسمي، رواني و معنوي مي شود. ... روش بررسي: اين
مطالعه از نوع توصيفي مقطعي است كه در مورد 360 بيمار مبتلا به سرطان تحت شيمي
درماني در ...

زندگی و روان شناسی - چگونگی برخورد با بیماران سرطانی...

27 ژوئن 2013 ... زندگی و روان شناسی - چگونگی برخورد با بیماران سرطانی. ... امیدوارم مطالب قرار داده
شده در وبلاگ مورد پسند و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. ... و بداند كه
بيماري‌اش با گروهي از تيم درمان شامل شيمي درماني، جراحي، راديوتراپي و ساير ...
رواني بيماران سرطاني را در كنار درمان مشكل جسمي ضروري مي‌داند و بر لزوم بررسي ...

واحد تقطیر خلا(Vacuum distillation unite)

علوفه كلزا در تغديه دام

پروسیجرهای شایع نوزدان مانند اینتوباسیون، کاتتر نافی، PICC، تعویض خون، LP و بسیاری دیگر از پروسیجرهای هر روزه بخش NICU

پروسیجرهای شایع نوزدان مانند اینتوباسیون، کاتتر نافی، PICC، تعویض خون، LP و بسیاری دیگر از پروسیجرهای هر روزه بخش NICU

دانلود پاورپوینت فرصت های شغلی آموزش بهداشت

پاورپوینت آموزش برهان فطرت بر وجود خدا

تحقیق میکروبهادانلود مقاله متابولیسم آفت کش ها در گیاهان بلندتر