دانلود فایل


مقاله در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني - دانلود فایلدانلود فایل مقاله در مورد بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی

دانلود فایل مقاله در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه72

فصل اول
كليات پژوهش
مقدمه:
بدون شك سلامت افراد جامعه اهميت بسزايي دارد. جوامع انساني بدون حفظ سلامت و رعايت بهداشت نمي توانند بقا و استمرار خود را حفظ كنند. بيماري و ناتواني، روابط انساني را مختل و در نتيجه احساس امنيت و همبستگي را از انسان سلب مي سازد. پس طبيعي است كه علم طب با هدف دستيابي به اطلاعات جديد همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش ميكند. حفظ سلامت جسماني افراد يك جامعه معني جلوگيري از شيوع يا ريشه كن ساختن بيماريهايي كه باعث از كار افتادن يا نابودي انسان مي شوند.
همانطور كه بهداشت به عنوان وظيفه علم طب و در حيطه علوم پزشكي از اهميت شاياني برخودار است و حفظ سلامت جسماني افراد بدان وابسته است، بهداشت و سلامت رواني فرد فرد جامعه نيز مورد توجه خاص متخصصين و دست اندركاران قرار گرفته است. آنچه امروزه به عنوان بهداشت رواني[1] در جوامع مختلف مطرح است، در حقيقت يك رشته تخصصي در محدوده روان پزشكي محسوب مي شود. اما آنچه در بدو امر بايد بدان اشاره كرد اين مسئله مهم است كه با توجه به تفاوتهاي عمده اي كه بين بيمارهايي رواني و بيماريهايي جسماني وجود دارد، بهداشت رواني در عملي ساختن اهداف خود با مشكلات فراواني روبروست.
علائم رفتاري، هيجاني و شناختي ممكن است در پاسخ به حوادث پراسترس ايجاد شود يك يا چند عامل استرس زا مي تواند زمينه ساز بيماريها و اختلالات روانپزشكي باشد. تعداد و شدت عامل استرس زا هميشه پيش بيني كننده ي شدت علائم و اختلال روانپزشكي نيست. عامل استرس زا ممكن است منفرد، متعدد، يا مداوم باشد. بيماري جسمي يكي از عوامل استرس زا مي باشد كه در صورت مزمن شدن مي تواند خطري براي بهداشت رواني فرد محسوب شود.
بايد بدانيم كه خانواده، اجتماع و متخصصين رشته هاي مختلف طب همانند روانپزشكان در بهداشت رواني بيماران مبتلا به بيماريهاي جسماني نقش بسزايي دارند. براي مثال، خانواده و اجتماع با رعايت مورد پيشگيري كننده از ابتلا به بيماريهاي جسمي (در حد امكان) و با حمايت عاطفي و اجتماعي از بيماران بعد از ابتلا به بيماريهاي جسماني و قبول و پذيرش بيماري به جاي طرد آنان مي توانند در زمينه بالا بردن بهداشت روان فدر يا حداقل متعادل نمودن آن نقش مفيدي ايفا كنند.موضوع و بيان مسئله
- بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين (ع) تهران در تابستان 85 .
سرطان، يك بيماري است كه تغيير تصور زندگي، تهديد به كاهش عملكرد فرد و تهديد به تغييرات ظاهري را موجب مي شود.
تشخيص سرطان باعث ايجاد بخران در زندگي فرد مي شود. بيمار بايستي سعي كند سطح ناراحتي هيجاني خود را ضمن تصميم گيريهاي حياتي براي درمان كنترل كند. نگرانيهاي اصلي بيمار عبارتند از ترسهاي ناشي از مرگ، وابستگي، بدشكل شدن ، ناتواني، طرد و قطع روابط، مسائل مالي. واكنشهاي بيمار به وسيله عوامل روان شناختي و بين فردي تعديل مي شوند. عوامل مديكال عبارتند از: محل تومور، علائم، سير بيماري. عوامل روان شناختي شامل منش،[2] توانايي تطابق[3]، قدرت ايگو[4] و مرحله تكاملي[5] زندگي و اثرات و معناي سرطان در آن مرحله هستند. عوامل بين فردي مربوط به خانواده و حمايتهاي اجتماعي هستند.
بيماران ممكن است، اضطراب، غمگيني، ترس و خشم را تجربه كنند يا ممكن است بي حسي و كرخت شوند. گناه و مكانيزمهاي مشترك در آن، نقش اصلي را بازي مي كنند. از نظر شناختي بيماران ممكن است با حالت تهاجمي در جستجوي اطلاعات باشند، يا گيج و فلج يا ناتوان براي تمركز حواس شوند.ممكن است شكايات بدني زياد شود و فعاليت روزانه، اشتها و خواب آشفته گردد. واكنشهاي استرس حاد ممكن است شديد باشد ولي معمولاً متغير و گذرا هستند. وقتي اختلال بيش از 14- 10 روز طول بكشد باسيتي بيمار را از نظر وضعيت روانپزشكي ارزيابي كرد.


اهميت و ضرورت پژوهش
يك سوم از ما دچار سرطان مي شويم. در حال حاضر تقريباً دو ميليون نفر از مردم بريتانيا تحت درمان سرطان هستند كه اين رقم بيش از يك بيست و پنجم جمعيت اين كشور را تشكيل ميدهد. اكثر اين افراد داراي عمري طولاني هستند. امروزه طرز تفكر افراد نسبت به سرطان عوض شده است و سرطان يك موضوع ممنوع شده نيست. افراد در مورد تشخيص سرطان خود همانند تشخيص ساير بيماري ها به راحتي مي توانند صحبت كنند.
علاوه


مقاله در مورد بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی


دانلودمقاله در مورد بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی


بررسی بهداش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارتباط بین ویژگی‌های سرطان و کیفیت زندگی بیماران ... - فصلنامه حیات

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕــﺎه ﻣﻨﺘﺨـﺐ
اﻧﮑﻮﻟـﻮژی ... ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﻬﺮان - ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ - داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻬﺮان ... ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳــﯽ ... ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و.

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پرتال پروژه های دانشگاهی

SA2- پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی ..... و
راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره .....
OL488 -بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان اما ..... اگه
امکان داره مقاله و پایان نامه هایی در مورد رابطه دلبستگی و خیانت زوجین ارائه دهید

تحقیق در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده ...

4 ا کتبر 2016 ... این محصول” تحقیق در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده
بيمارستان امام حسين (ع) تهران “را از yahoo-market دانلود نمایید.

بررسی بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام ...

26 سپتامبر 2016 ... بررسی بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين ... افراد
بدان وابسته است، بهداشت و سلامت رواني فرد فرد جامعه نيز مورد ... دانلود مقاله آیا
مهمترین معضل کشاورزی ایران ، روش آبیاری به شکل سنتی می باشد؟

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان

16 ا کتبر 2016 ... انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار ... 17 . مقاله در مورد
بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده .

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پرتال پروژه های دانشگاهی

SA2- پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی ..... و
راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره .....
OL488 -بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان اما ..... اگه
امکان داره مقاله و پایان نامه هایی در مورد رابطه دلبستگی و خیانت زوجین ارائه دهید

برترین پکیج بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده ...

23 ا کتبر 2016 ... تی مقاله. ارائه برترین مقالات فارسی. فهرست. رفتن به محتوا. جستجو برای:
برترین پکیج بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده ...

سرطان - مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی

فناوری جدید درمانی سرطان پایانی بر عصر درمان های شیمیایی. نویسنده: بابک ایرانی
- ۱۳٩٤/٢/۳. ر بررسی علمی که در انگلستان انجام شد و ۹۵۰ بیمار را در بر گرفت،
تاکیدشده ... در این بررسی، نمونه‌های از بافت روده در 546 زن سالم با بیش از 50 سال
سن مورد .... برای درمان وجود خواهد داشت، به همین دلیل علائم گفته شده در بخش های قبلی
مقاله را ...

دانلود مقاله بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده

دانلود مقاله بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده. ... جسماني افراد
بدان وابسته است، بهداشت و سلامت رواني فرد فرد جامعه نيز مورد توجه خاص متخصصين
...

مبحثی مختصر و کامل درباره شیمی درمانی در سرطان پستان

شیمی درمانی برای سرطان پستان ممکن است در مواقع زیر مورد استفاده قرار گیرد: ...
همچنین بسته به نوع سرطان پستان در بیمار، شیمی درمانی می تواند به عنوان درمان ....
کنید تا نتایج آزمایشات خونی شما بررسی شده و سلامت عمومی شما مورد ارزیابی قرار
گیرد. .... با عضویت در خبرنامه ی دکتر سلام از آخرین مطالب و مقالات پزشکی و
سلامتی با ...

تحقیق در مورد بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده ...

26 آگوست 2016 ... این محصول” تحقیق در مورد بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده
بیمارستان امام حسین (ع) تهران “را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

تحقیق آماده با عنوان بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني ...

20 ا کتبر 2016 ... بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام ... و اجتماع با
رعايت مورد پيشگيري كننده از ابتلا به بيماريهاي جسمي (در حد ...

SID.ir | سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني

عنوان مقاله: سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني ... مواجهه با
سرطان موجب ايجاد بحران در ابعاد جسمي، رواني و معنوي مي شود. ... روش بررسي: اين
مطالعه از نوع توصيفي مقطعي است كه در مورد 360 بيمار مبتلا به سرطان تحت شيمي
درماني در ...

برترین پکیج بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده ...

23 ا کتبر 2016 ... تی مقاله. ارائه برترین مقالات فارسی. فهرست. رفتن به محتوا. جستجو برای:
برترین پکیج بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده ...

ارتباط بین ویژگی‌های سرطان و کیفیت زندگی بیماران ... - فصلنامه حیات

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕــﺎه ﻣﻨﺘﺨـﺐ
اﻧﮑﻮﻟـﻮژی ... ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﻬﺮان - ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ - داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻬﺮان ... ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳــﯽ ... ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و.

دانلود پروژه عوارض داروهاي ضد بارداري

تهیه دسرهای رنگارنگپیک نوروزی سوم ابتدایی 96

مجموعه نمونه سوالات کلیه دوره درس استاتیک رشته مدیریت اجرایی با پاسخنامه

گزارش کار آموزی داروخانه دامپزشکی 1 و2

دانلود نقشه GIS ژئومورفولوژیک با فرمت Img استان بوشهر

نمونه سوالات شماره4 فصل دوم ریاضی هفتم مبحث اعداد صحیح جهت امتحان مستمر

A320 FLIGHT DECK AND SYSTEM BRIEFING FOR PILOT

فایل فلش فارسی j5 2016 j510gn با اندروید 6 برای حل مشکل WIFI