دانلود رایگان


مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک - دانلود رایگاندانلود رایگان ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک یک فایل کامل و جامع بوده که برای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود رایگان مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک عنوان: ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 13


خلاصه آنچه در مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک می خوانید :بند اول ضمانت اجرای کیفری حق اختراع و حقوق پدیدآورندگان ر ایران
الف : ضمانت اجرای کیفری حق اختراع در ایران
زمانیکه حقی در حقوق کشورها و در مقررات بین المللی براي اشخاص ، پیشبینی می شود ، در جهت تضمین آن حق نیز بایستی مقرراتی پیش بینی شود .
حقوق مالکیت فکري نیز از جمله حقوقی است که در حقوق داخلی کشورهاي مختلف، و مقررات بین المللی براي اشخاص تعیین شده است . و بالطبع در جهت تضمین اجراي آن نیز مقررات مختلفی پیشبینی شده است حقوق مالیکت فکري به دو بخش اصلی مالکیت ادبی و هنري و مالکیت صنعتی تقسیم می شود و مالکیت
طرح هاي ، (trade mark) علائم تجاري (Patent) صنعتی نیز خود به مباحث مختلفی از قبیل حق اختراع می پردازد . از آنجائیکه حق (integerated circut) و مدارهاي یکپارچه (industrialdising) صنعتی
اختراع نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی دارد ، به نظر می رسد که مهمترین حوزه مالکیت صنعتی می باشد و بالطبع ضمانت اجراي آن نیز بایستی با عنایت به این اهمیت از جایگاه مهمی برخوردار باشد.حقوق انحصاري ناشی از حق اختراع که متعلق به صاحب آن می باشد ، باید به بهترین شیوه و باتصویب
مقررات قانونی مقتضی تضمین شود تا جایگاه واقعی و فسلفه اصلی اعطاي حقوق انحصاري به صاحبان حقوق هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح جهنمی تامین شود .امروزه با توجه به گسترش روزافزون فناوري و در نتیجه افزایشنقضحقوق مالکیت فکري به ویژه حق اختراع ، بررسی ضمانت اجراي حق اختراع امري ضروري می نمایاند . که ما در این تحقیق به این مساله بسیار مهم خواهیم پرداخت . ضمانت اجراي حق اختراع می تواند شامل : ضمانت اجراي کیفري ، مدنی ، اداري ،گمرکی شود که شاید برخی از این ضمانت اجراها در حقوق داخلی کشورها و مقررات بین المللی براي حق اختراع وجود ندارد . اما نیاز به آنها بنا به اقتضا ممکن است به شدت احساس شود . ما نیز در این نگارش به بررسی این ضمانت اجراها هم در سطح داخلی و هم تا حد امکان در سطح بین المللی و حقوق سایر کشورها ،خواهیم پرداخت .
الف : ضمانت اجرای کیفری حق اختراع در زمینه بین المللی:
زمانیکه حقی در حقوق کشورها و در مقررات بین المللی براي اشخاص ، پیشبینی می شود ، در جهت تضمین
آن حق نیز بایستی مقرراتی پیشبینی شود .
حقوق مالکیت فکري نیز از جمله حقوقی است که در حقوق داخلی کشورهاي مختلف، و مقررات بین المللی
براي اشخاص تعیین شده است . و بالطبع در جهت تضمین اجراي آن نیز مقررات مختلفی پیشبینی شده است
حقوق مالیکت فکري به دو بخش اصلی مالکیت ادبی و هنري و مالکیت صنعتی تقسیم می شود و مالکیت
طرح هاي ، (trade mark) علائم تجاري (Patent) صنعتی نیز خود به مباحث مختلفی از قبیل حق اختراع
می پردازد . از آنجائیکه حق (integerated circut) و مدارهاي یکپارچه (industrialdising) صنعتی
اختراع نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی دارد ، به نظر می رسد که مهمترین حوزه مالکیت
صنعتی می باشد و بالطبع ضمانت اجراي آن نیز بایستی با عنایت به این اهمیت از جایگاه مهمی برخوردار باشد
. حقوق انحصاري ناشی از حق اختراع که متعلق به صاحب آن می باشد ، باید به بهترین شیوه و باتصویب
مقررات قانونی مقتضی تضمین شود تا جایگاه واقعی و فسلفه اصلی اعطاي حقوق انحصاري به صاحبان حقوق
هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح جهنمی تامین شود .
امروزه با توجه به گسترش روزافزون فناوري و در نتیجه افزایشنقضحقوق مالکیت فکري به ویژه حق اختراع ،
بررسی ضمانت اجراي حق اختراع امري ضروري می نمایاند . که ما در این تحقیق به این مساله بسیار مهم
خواهیم پرداخت . ضمانت اجراي حق اختراع می تواند شامل : ضمانت اجراي کیفري ، مدنی ، اداري ، گمرکی
شود که شاید برخی از این ضمانت اجراها در حقوق داخلی کشورها و مقررات بین المللی براي حق اختراع وجود
ندارد . اما نیاز به آنها بنا به اقتضا ممکن است به شدت احساس شود . ما نیز در این نگارش به بررسی این
ضمانت اجراها هم در سطح داخلی و هم تا حد امکان در سطح بین المللی و حقوق سایر کشورها ، خواهیم
پرداخت .
کلیات :
دراین بخشبررسی و تعریف مفاهیمی که در ضمن این مبحث عنوان می شوند ، مد نظر می باشد . حق اختراع
یکی از شاخه هاي مهم حقوق مالکیت صنعتی است که به معناي اعطاي حقوق انحصاري احصا شده در قوانین و
مقررات داخلی و بین المللی براي صاحبان حق اختراع ، به مختراعان براي مدت تعیین شده در قانون می باشد....
بخشی از فهرست مطالب مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیکگفتار اول :
ضمانت اجرایی مدنی
بند اول : نقص حق اختراع و ضمانت اجرای آن
الف : نقض حق اختراع:
ب: ضمانت اجرا آن:
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری :
بند اول ضمانت اجرای کیفری حق اختراع و حقوق پدیدآورندگان ر ایران
ب: ضمانت اجرای کیفری حقوق پدید آورندگان در زمینه بین المللی
2-1-1- کنوانسیون رم
1-2-1- کنوانسیون پاریس
ضمانت اجرایی مدنی


ضمانت اجرای کیفری حقوق پدید آورندگان در زمینه بین المللی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق خصوصی

آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با موسسات مالی PHD ... اجرای آرای
داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور ... ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری
دعاوی ایران و ایالات متحده .... حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با
تاکید بر کنوانسیون ... قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد
PHD.

مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

16 دسامبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت
الکترونیک فرمت فایل: word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 13.

مطالب مرتبط با ضمانت نامه های بانکی [من و او دانلود!]

ضمانت نامه های بانکی فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11
تعریف ... مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

ارشد حقوق تجارت بین الملل - درس بیع بین المللی 2 نیمسال اول 94-95

فایل ارائه مقاله جناب آقای دکتر غلام نبی فیضی چکاب با عنوان : "همزیستی قواعد ...
نقض پیش از موعد قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا- ارائه خانم عرب - . ...
حقوق تجارت الکترونیک بین المللی از دیدگاه قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون
سازمان .... ارشد رشته حقوق مالکیت فکری - درس حقوق تجارت بین الملل- نیمسال اول 96
-95.

اقدامات تأمینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی مطالعه تطبیقی

17 جولای 2012 ... پست الکترونیک ... مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجراهای فوق در حقوق ایران و ...
مالکیت صنعتی-اقدامات موقت و احتیاطی-ضمانت اجرای مدنی-حقوق ایران- حقوق
تطبیقی. ... به اجرای حقوق موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت
فکری .... لذا در خصوص دستور موقت در دعاوی نقض حق ناشی از علامت یا اختراع صدور
...

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - Symposia.ir

فراخوان ارسال مقاله اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
دانشگاه آزاد اسلامی ... تجارت الکترونیک و مدیریت حقوق مالکیت فکری ... مسؤولیت
مدنی مامور اجرا و عوامل ناشی از توقیف اموال ... بررسی حقوقی ضمانت اجرای آراء داوری
بین المللی · پیشگیری از نقض مالکیت فکری در اینترنت، گامی در راستای توسعه
پایدار.

ردیف - دانشگاه قم

رژیم حقوقی حاکم بر دامپینک(در نظام تجارت بینالمللی). مکرمی. عبدیپور .... تأثیر
هشدار در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی. گندمکار. سلطانی ..... مطالعهی تطبیقی
جریمه مدنی به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام کامنلا. اسکینی.
عبدی .... بررسی حمایت حقوقی از مالکیت فکری در تجارت الکترونیک. شبیری
زنجانی.

مجله حقوقي دادگستري، شماره 51 - Magiran

ارسال الکترونيکي مقاله · راهنماي تدوين و ارسال مقالات ... مالكيت فكري در نظام حقوقي
ايران وضعيت امروز ، چشم انداز فردا ... مطالعه تطبيقي حقوق ناشي از ثبت علامت
تجاري ... ضمانت اجراهاي حقوق مالكيت ادبي و هنري در حقوق ايران و موافقت نامه هاي بين
المللي ... بايسته هاي قانون نظام مالكيت فكري ايران در مسير الحاق به سازمان تجارت
جهاني

ردیف - دانشگاه قم

رژیم حقوقی حاکم بر دامپینک(در نظام تجارت بینالمللی). مکرمی. عبدیپور .... تأثیر
هشدار در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی. گندمکار. سلطانی ..... مطالعهی تطبیقی
جریمه مدنی به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام کامنلا. اسکینی.
عبدی .... بررسی حمایت حقوقی از مالکیت فکری در تجارت الکترونیک. شبیری
زنجانی.

حمایت کیفری از حقوق مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونیکی

معرفی و ارائه مقالات،کتب وجزوات .... در قانون تجارت الکترونیکی در 12 مورد تخلف از
برخی شرایط را به عنوان نقض حقوق مصرف‌کنندگان ... الکترونیکی با ضمانت اجرای
کیفری همراه گردیده است که تحت عنوان موارد نقض حقوق مالکیت ... مالکیت فکری
عبارت است از حقوق ناشی از ابتکارات و استعدادهای فکری اشخاص است که به حقوق
مولف ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ا - انجمن ایرانی اخلاق در ...

27 ژوئن 2012 ... اﺧﻼق ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻧﺸﺮ. ﺳﺮآﻏﺎز. 1. ﻓﻨــﺎوري ... ﺗﺠﺎرت. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. 8.
" ﻣﺼﻮب. ﺳـﺎل. 1382. ،. ﻣﺸـﺘﻤﻞ. ﺑـﺮ. ﻫﺸﺘﺎد. و. ﯾﮏ ﻣﺎده و ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮه. اﺳﺖ ﮐﻪ ... ﻧﺸﺮ، ﻋﺮﺿﻪ، اﺟﺮا و ﺣﻖ
ﺑﻬﺮه .... ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. ﻓﮑـﺮي. در. اﯾﺮان. ﮔﺴﺘﺮش. ﯾﺎﻓﺖ. و. ﺿﻤﺎﻧﺖ. اﺟﺮاﯾﯽ. ﻣﺪﻧﯽ. و. ﮐﯿﻔـﺮي. ﺑـﺮاي. ﻧﻘﺾ. ﺣﻘﻮق
... ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟـﺪي ... اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺎ.

دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت ...

18 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک. از
زمانی که اینترنت ظهورکرد و اثبات شد که پدیده ای ارزان و سریع جهت ...

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي

ي ﻓﮑﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. آﻧ . ﭽـﻪ ... اﺟـﺮا. درآورده. اﻧﺪ . ﻫﺪف. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄ. ﺛﯿﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي ﺑـﺮ رﺷـﺪ. اﻗﺘﺼﺎدي. اﺳﺖ . از اﯾﻦ ... ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑـﺮي در ﻣﻌﻨـﺎي وﺳـﯿﻊ
ﮐﻠﻤـﻪ ﻋﺒﺎرﺗـﺴﺖ از ﺣﻘـﻮق ﻧﺎﺷـﯽ از آﻓـﺮﯾﻨﺶ و. ﺧﻼﻗﯿﺖ .... اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ، ﻧﺮم. اﻓﺰار و ..... ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﻧﻘﺾ ﺣـﻖ
اﺧﺘـﺮاع. اﺳـﺖ ... ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺠﺎرت، ﺻﻨﻌﺖ، ﮐﺸﺎورزي، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺗﺸﮑﯿﻼت اداري، ﺗـﺸﮑﯿﻼت ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ و. ﺣﺘﯽ
ﻧﺤﻮه.

مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

مشخصات این فایل عنوان: ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت
الکترونیک فرمت فایل: word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 13 این مقاله درمورد
ضمانت ...

جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ...

موضوع تحقیق در خصوص ضمانت اجرای نقض یکی از زیرمجموعه های برند با عنوان
علایم تجاری است،در ... بررسی حمایت حقوقی از مالکیت فکری در تجارت الکترونیک
...

مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | چکیده ای از مباحث حمایت از حقوق ...

26 فوریه 2012 ... در اين مقاله بخشي از مسايل و موضوعات مهم مطرح شده در رابطه با اينترنت و حقوق ... بوده
و حقوق صاحبان آنها و ضمانت اجراهاي نقض آنها و شيوه هاي جديد نقض علايم و ... واژگان
كليدي :حقوق مالكيت فكري ، تجارت الكترونيكي ، شبكه هاي .... ( ماده 2 آيين نامه اجرايي
مواد 2 و17 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ) .

راه طلایی - عناوین پایان نامه - میرآقا عبدی

ضمانت اجرای آراء دیوان بینالمللی دادگستری. 42. پذیرش صلاحیت ... حقوق تجارت
الكترونیك ومشكلات حقوق بین الملل آن ومقایسه اجمالی با. 45. مسؤلیت بین المللی ...
حمایت از حقوق مالكیت فكری در سازمان جهانی تجارت. 57. جرح داور در رویه ... تعهدات
دولتها و آثار ناشی از نقض آن در حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه. 76. حل و
فصل ...

دانشکده - موضوعات جدید پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی

بررسی چالش های حقوقی در صدور کارت هوشمند و آرشیو الکترونیک اسناد هویتی ...
مطالعه ای پیرامون ضمانت اجراي كيفري جرايم عليه حقوق بشر دسته بندي تعهدات بين
...

مجله حقوقي دادگستري، شماره 51 - Magiran

ارسال الکترونيکي مقاله · راهنماي تدوين و ارسال مقالات ... مالكيت فكري در نظام حقوقي
ايران وضعيت امروز ، چشم انداز فردا ... مطالعه تطبيقي حقوق ناشي از ثبت علامت
تجاري ... ضمانت اجراهاي حقوق مالكيت ادبي و هنري در حقوق ايران و موافقت نامه هاي بين
المللي ... بايسته هاي قانون نظام مالكيت فكري ايران در مسير الحاق به سازمان تجارت
جهاني

دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت ...

18 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک. از
زمانی که اینترنت ظهورکرد و اثبات شد که پدیده ای ارزان و سریع جهت ...

قانون تجارت الکترونیکی

ﻧﻤﺎدی از واﻗﻌﻪ، اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، .... ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن، وﺟﻮد اﻣﻀﺎء را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ
اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﮑﻔﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده. -8 .... درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺐ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
.... اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺲ ... ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
..... ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ .... ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﮐﻪ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺆﺛﺮ.

حمایت از حق مؤلف در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین‌المللی

دﯾﺠﯿﺘﺎل، اﺟﺮاي ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ. ﻣﺆﻟﻒ ... ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ. آن. ﻫﺎ. ﻣﯽ ... ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﻬﻮل
و ﯾﺎ ﻣﺠﻌﻮل وارد ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺒﺎدﻻت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ ... اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﮑﺮي در. ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎي ... ﻣﻌﺎﻫﺪﻫﺎت ﻣﺰﺑـﻮر در ﭘـ. ﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟـﺶ. ﻫـﺎي ﭘـﺪﯾـﺪ آﻣـﺪه در زﻣﯿــﻨﻪ. ي. ﮐﭙــﯽ. راﯾﺖ
ﻧﺎﺷﯽ. از. ﻓﻦ. آوري. ﻫﺎي ...... ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻋﺎم درﺧﺼﻮص ﺗﮑﺜﯿﺮ، اﺟﺮا و.

ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری | شرکت همکاران سیستم

25 مه 2013 ... شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند
دارندگان آن را به منتهای هدف خود و استیلای این حقوق برساند بلکه ... الف ) ضمانت
اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی ... ۳- قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۱/
۱۱/۱۳۸۲) .... تکثیر کتب و مقالات و مصادیق مندرج در قانون سال ۴۸ ..... سه ماه ...

دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت ...

16 جولای 2013 ... برای دانلود مستقیم فایل شماره 587811 با نام دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض
مالکیت فکری در تجارت الکترونیک با موضوعات دانلود مقاله ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - عباداله رستمی چلکاسری

-ارائه مقاله با عنوان:«ضمانت اجراي سلب حق » به صورت سخنراني در هفته پژوهش سال
1385 ... »در همايش ملي موج چهارم تجارت الكترونيك جهان الكترونيك كسب رتبه اول
مقالات- دانشگاه .... 3 مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی آقای سعید جنتی ....
2 اصول و مبانی داوری فوری سازمان جهانی مالکیت فکری در مقایسه با داوری عادی آقای
سید ...

خبرنامه مقالات حقوقی منتشره در کشور شماره 19 - شهر دانش

18 دسامبر 2014 ... نقض اصول مهم قانون اساسي در قانون آئين دادرسي کيفري؛ نقض اصول مهم قانون اساسي
... تحليل ضمانت اجراهاي غير حقوقي ارتقاي جايگاه اجراي احکام ديوان عدالت اداري ......
امضاي الکترونيک، تجارت الکترونيک، چک الکترونيکي، ظهر نويسي ... مطالعه
تطبيقي تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکيت فکري در محيط مجازي.

پروپوزال حقوق - پایان یار

14 ژوئن 2017 ... صفحه اصلی; پایان‌نامه و مقاله .... بررسی و مطالعه آثار حقوقی ناشی از الکترونیکی
شدن اسناد و خدمات ثبت ... مطالعه ای پیرامون ضمانت اجرای کیفری جرایم علیه حقوق
بشر ... تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل و بررسی نقاط ضعف و ... ای،
بررسی جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال،

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ا - انجمن ایرانی اخلاق در ...

27 ژوئن 2012 ... اﺧﻼق ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻧﺸﺮ. ﺳﺮآﻏﺎز. 1. ﻓﻨــﺎوري ... ﺗﺠﺎرت. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. 8.
" ﻣﺼﻮب. ﺳـﺎل. 1382. ،. ﻣﺸـﺘﻤﻞ. ﺑـﺮ. ﻫﺸﺘﺎد. و. ﯾﮏ ﻣﺎده و ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮه. اﺳﺖ ﮐﻪ ... ﻧﺸﺮ، ﻋﺮﺿﻪ، اﺟﺮا و ﺣﻖ
ﺑﻬﺮه .... ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. ﻓﮑـﺮي. در. اﯾﺮان. ﮔﺴﺘﺮش. ﯾﺎﻓﺖ. و. ﺿﻤﺎﻧﺖ. اﺟﺮاﯾﯽ. ﻣﺪﻧﯽ. و. ﮐﯿﻔـﺮي. ﺑـﺮاي. ﻧﻘﺾ. ﺣﻘﻮق
... ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟـﺪي ... اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺎ.

همایش بررسی مسائل کاربردی مالکیت فکری(معنوی) - کانون وکلای ...

24 فوریه 2015 ... همواره در حیطه مالکیت فکری هم از نظر تئوری و هم در عمل فقدان اطلاعات کافی و مناسب
احساس می ... چارچوب قانونی و ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی:

جرایم مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری - نشرحقوقی عدلیه - پایگاه ...

بررسی فقهی و حقوقی قاعده عسر و حرج. مرداد ۲۸, ۱۳۹۴. مقاله ... گفتار اول: جرایم و
ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی .... های صنعتی و علایم
تجاری ضمانت اجرای کیفری نقض ماده ۱۵ این قانون و تجاوز به حقوق ناشی از ... جعل
علامت تجاری نپرداخته است در قانون تجارت الکترونیک نیز نسبت به جعل علامت
ساکت است و ...

مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

16 دسامبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت
الکترونیک فرمت فایل: word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 13.

جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ...

موضوع تحقیق در خصوص ضمانت اجرای نقض یکی از زیرمجموعه های برند با عنوان
علایم تجاری است،در ... بررسی حمایت حقوقی از مالکیت فکری در تجارت الکترونیک
...

مجله حقوقي دادگستري، شماره 51 - Magiran

ارسال الکترونيکي مقاله · راهنماي تدوين و ارسال مقالات ... مالكيت فكري در نظام حقوقي
ايران وضعيت امروز ، چشم انداز فردا ... مطالعه تطبيقي حقوق ناشي از ثبت علامت
تجاري ... ضمانت اجراهاي حقوق مالكيت ادبي و هنري در حقوق ايران و موافقت نامه هاي بين
المللي ... بايسته هاي قانون نظام مالكيت فكري ايران در مسير الحاق به سازمان تجارت
جهاني

دانلود مقاله مالکیت فکری (فصل سوم)

9 آگوست 2016 ... مقاله ی موافقتنامه تریپس بخش سوم و انتهایی از مجموعه مقالات مالکیت فکری است ...
لازمه اصلی الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، پذیرش و الحاق به ... دوم مقررات این
کنوانسیون ها مقوله حل اختلافات ناشی از اعمال مقررات مطرح نشده بود ..... موافقتنامه
بهره مندند که به ویژه از حیث ضمانت اجرای نقض حقوق، منحصر به فرد است ...

حقوق خصوصی

45, 1355, مهدی شهیدی, مسئولیت ناشی از عمل دیگران در حقوق فرانسه و ایران, اسپهبدی
، ..... 198, 1385, عباس قاسمی حامد, حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت
الکترونیکی ... از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر
کنوانسیون (U.P.O.V) ...... 566, 1390, امیرناصر کاتوزیان, مطالعه تطبیقی ضمانت
اجرای نقض قرارداد( ...

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - Symposia.ir

فراخوان ارسال مقاله اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
دانشگاه آزاد اسلامی ... تجارت الکترونیک و مدیریت حقوق مالکیت فکری ... مسؤولیت
مدنی مامور اجرا و عوامل ناشی از توقیف اموال ... بررسی حقوقی ضمانت اجرای آراء داوری
بین المللی · پیشگیری از نقض مالکیت فکری در اینترنت، گامی در راستای توسعه
پایدار.

دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت ...

دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک.

عدم حمايت قانونگذار از حق تکثیر و کپی رایت | پایگاه خبری تحلیلی ...

3 ژانويه 2016 ... البته ایران از سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان جهانی مالکیت فکری درآمده و تابه‌حال ... جهت
حل و فصل دعاوی ناشی از کپی رایت، توسعه انتشار بین‌المللی،کاهش و ... نبود قوانین
و ضمانت اجرایی مشخص در این خصوص، حقوق مالکیت معنوی آثار مختلف از جمله
موسیقی، فیلم و نرم افزار بصورت گسترده‌ای نقض مي‌شود که این امر به ...

پایان نامه بررسی اختلافات ناشي از حقوق مالكيت فكري | دانلود پایان ...

8 جولای 2016 ... پایان نامه بررسی اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری ... مولفین برای حمایت و
جلوگیری از نقض اموال فکری خود از افشای آن خودداری می نمودند و آن ... مسائل مربوط به
نقل و انتقال، واگذاری و نیز مسائل مربوط به ضمانت اجراها و نقض دارد. ... تجارت
الکترونیک *تحقیقات مقدماتی * تحلیل حقوقی * تدلیس زوجین * ترک انفاق ...

تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی مترجم: امیر طریقی مقدمه ...

بخش دوم این مقاله به حقوق بین الملل خصوصی اینترنت در زمینه مالکیت فکری ...
بنابراین هر دارنده حق مالکیت فکری که حق دارد منافع ناشی از کنوانسیون را مطالبه ...
بنابراین ماده (2)5 کنوانسیون برن مقرر داشت که قانون قابل اجرا ، قانون کشوری ...
داوری الکترونیکی آنلاین در باره تجارت الکترونیک نیز به همین شکل در حال توسعه
است.

مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | چکیده ای از مباحث حمایت از حقوق ...

26 فوریه 2012 ... در اين مقاله بخشي از مسايل و موضوعات مهم مطرح شده در رابطه با اينترنت و حقوق ... بوده
و حقوق صاحبان آنها و ضمانت اجراهاي نقض آنها و شيوه هاي جديد نقض علايم و ... واژگان
كليدي :حقوق مالكيت فكري ، تجارت الكترونيكي ، شبكه هاي .... ( ماده 2 آيين نامه اجرايي
مواد 2 و17 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ) .

اصل مقاله

مقاله باید تحقيقي و حاصل كار پژوهشي نویسنده یا نویسندگان باشد. ... پستي، شماره
تلفن ثابت و همراه، شماره دورنگار و نشاني پيام نگار )پست الکترونيکي( به ....
داشته باشند تا فرایند اجرایي بررسي مقاالت تسریع گردد. .... قانون تجارت ... تحول
نظام حقوقي ضمانت نامه بانکي در ..... ای برای جبران خسارت ناشي از نقض حقوق
مالکيت.

دعوا و معیارهای نقض حق تکثیر پدیدآورنده

مناسبي برای. نقض. این حقوق. پيش. بيني. شده است. این. كه ضمانت اجراها مؤثر و ...
دعوای نقض حقوق مالي، وظایف اشخاص درگير و طرف دعوا و محكمه رسيدگي ... حقوق
پزشكي. ویژه. نامه حقوق مالکیت. فکری. 1931. ي. حمد. پژمان م. حقوق است .... در حقوق
ایران قانون تجارت الكترو ...... هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي با تكثير، اجرا،
توزیع.

مقالات - Atinip

جدیدترین مقالات. ویژگی ها ... ادامه مطلب. وضعیت حقوقی و قانونی تجارت
الکترونیکی در جهان و ایران ... ادامه مطلب. نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در توسعه
صادرات با رویکرد زنجیره ی تأمین ... ادامه مطلب. نام های دامنه و مسئولیت های مدنی ناشی
از نقض علامت تجاری ... اقدامات تأمینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی
مطالعه تطبیقی ...

ادّعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق‌ایران، مصر ...

یکی از موارد نقض 1 حقوق مالکیت فکری(معنوی) 2، فروش کالای تقلبی و ... مورد ادعا
از جانب مالک یا نماینده وی قرارگیرد؛اما فرض مذکور داخل در موضوع بحث این مقاله (که
ادعای ... فکری شخص ثالث نسبت به مبیع و سپس ضمانت اجراها و آثار حقوقی مترتب
بر ..... پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و قانون تجارت الکترونیک ...

اقدامات تأمینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی مطالعه تطبیقی

17 جولای 2012 ... پست الکترونیک ... مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجراهای فوق در حقوق ایران و ...
مالکیت صنعتی-اقدامات موقت و احتیاطی-ضمانت اجرای مدنی-حقوق ایران- حقوق
تطبیقی. ... به اجرای حقوق موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت
فکری .... لذا در خصوص دستور موقت در دعاوی نقض حق ناشی از علامت یا اختراع صدور
...

پارک علم و فناوری خلیج فارس - تعاریف

مالکیت افراد بر داراییهای فکری و منافع مادی و معنوی ناشی از هر تولید علمی به
رسمیت ... آیا این ضمانت اجرای پیش بینی شده درقانون راه را بر نقض کنندگان حق
اختراع بسته است یا خیر ؟ ... به تصویب و از آن حمایت کنند و لیکن با گسترش
مناقشات بین المللی در بستر تجارت بین ..... مقالات مرتبط .... پست الكترونيك: info
[@] pgstp.ir ...

دانلود رایگان مقاله در مورد حقوق مالکیت معنوی تجارت

6 روز پیش ... ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ﺗﺤﻘﯿﻖ درﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺠﺎرت ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ورد (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ) ﻗﺴﻤﺘﯽ از .....
دانلود رایگان مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری .

پنجره اي كوچك براي شناخت مردي بزرگ - مسئولیت مدنی ناشی از نقض ...

فصل سوم:مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مؤلف در اینترنت و ضمانت اجراهای آن: ...
قانون تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین قانونی است که فصل مستقلی را به ...
الزام به جبران خسارت با عنوان یک ضمانت اجرای مؤثر و پرکاربرد در حقوق مالکیت
فکری با .... ،ص 197،مقاله مسئولیت مدنی در فضای سایبر(محمد رضا محمدی) به نقل از
Michael ...

پایان نامه بررسی اختلافات ناشي از حقوق مالكيت فكري | دانلود پایان ...

8 جولای 2016 ... پایان نامه بررسی اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری ... مولفین برای حمایت و
جلوگیری از نقض اموال فکری خود از افشای آن خودداری می نمودند و آن ... مسائل مربوط به
نقل و انتقال، واگذاری و نیز مسائل مربوط به ضمانت اجراها و نقض دارد. ... تجارت
الکترونیک *تحقیقات مقدماتی * تحلیل حقوقی * تدلیس زوجین * ترک انفاق ...

شیوه‌های جبران خسارت در مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری

شیوه‌های جبران خسارت در مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ... حق مورد
حمایت قانون،دارای ضمانت اجرای قانونی است. ... در موافقت نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت
حقوق مالکیت فکری(تریپس)و کنوانسیون پاریس هم به ضمانت‌های اجرا تأکید شده ...

جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ...

موضوع تحقیق در خصوص ضمانت اجرای نقض یکی از زیرمجموعه های برند با عنوان
علایم تجاری است،در ... بررسی حمایت حقوقی از مالکیت فکری در تجارت الکترونیک
...

ثبت اختراع و مزایای آن - مشاوره در زمينه ثبت اختراع طرح صنعتي برند ...

اختراع ،حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول
صنعتی .... مالکیت افراد بر داراییهای فکری و منافع مادی و معنوی ناشی از هر تولید
علمی به ... ایا این ضمانت اجرای پیش بینی شده درقانون راه را بر نقض کنندگان حق
اختراع ... و از آن حمایت کنند و لیکن با گسترش مناقشات بین المللی در بستر تجارت
بین ...

حقوق مالکیت فكری در فضای مجازی

15 آوريل 2017 ... قانون تجارت الکترونیکی برای نقض حق مالكیت فكری در فضای مجازی مسئولیت ...
در ماده ۷۴ این قانون برای نقض حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی ضمانت اجرای ...
خسارات وارده می باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد ... ای
داخلی نظیر کتب؛ پایان نامه ها، رسالات دانشجویی؛ مقالات پژوهشی و.

حقوق: حمايت کيفري از حقوق مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونيکي

15 دسامبر 2013 ... در قانون تجارت الکترونيکي ايران مصوب سال 1382 عناوين جرم‌انگاري شده با هدف
حمايت ... الکترونيکي با ضمانت اجراي کيفري همراه گرديده است که تحت عنوان موارد
نقض حقوق ... مالکيت فکري عبارت است از حقوق ناشي از ابتکارات و استعدادهاي
فکري اشخاص ... تگ ها: اينترنت تجارت الکترونيکي جرم حقوق قانون مقاله.

ردیف - دانشگاه قم

رژیم حقوقی حاکم بر دامپینک(در نظام تجارت بینالمللی). مکرمی. عبدیپور .... تأثیر
هشدار در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی. گندمکار. سلطانی ..... مطالعهی تطبیقی
جریمه مدنی به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام کامنلا. اسکینی.
عبدی .... بررسی حمایت حقوقی از مالکیت فکری در تجارت الکترونیک. شبیری
زنجانی.

پایان نامه بررسی اختلافات ناشي از حقوق مالكيت فكري | دانلود پایان ...

8 جولای 2016 ... پایان نامه بررسی اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری ... مولفین برای حمایت و
جلوگیری از نقض اموال فکری خود از افشای آن خودداری می نمودند و آن ... مسائل مربوط به
نقل و انتقال، واگذاری و نیز مسائل مربوط به ضمانت اجراها و نقض دارد. ... تجارت
الکترونیک *تحقیقات مقدماتی * تحلیل حقوقی * تدلیس زوجین * ترک انفاق ...

پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران

2- عل زارعی دولت آبادی ، در مقاله ای تحت عنوان «مالکیت معنوی» می نویسد «حقوق
مالکیت ... 4- حسن ستوده تهرانی در کتاب حقوق تجارت جلد 1 می نویسد « مالکیت
صنعتی ... همچنین ضمانت اجرای کیفری نقض مالکیت معنوی در این تحقیق بررسی
شده است. .... پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و
انگلیس.

حمایت از حق مؤلف در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین‌المللی

دﯾﺠﯿﺘﺎل، اﺟﺮاي ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ. ﻣﺆﻟﻒ ... ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ. آن. ﻫﺎ. ﻣﯽ ... ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﻬﻮل
و ﯾﺎ ﻣﺠﻌﻮل وارد ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺒﺎدﻻت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ ... اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﮑﺮي در. ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎي ... ﻣﻌﺎﻫﺪﻫﺎت ﻣﺰﺑـﻮر در ﭘـ. ﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟـﺶ. ﻫـﺎي ﭘـﺪﯾـﺪ آﻣـﺪه در زﻣﯿــﻨﻪ. ي. ﮐﭙــﯽ. راﯾﺖ
ﻧﺎﺷﯽ. از. ﻓﻦ. آوري. ﻫﺎي ...... ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻋﺎم درﺧﺼﻮص ﺗﮑﺜﯿﺮ، اﺟﺮا و.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ا - انجمن ایرانی اخلاق در ...

27 ژوئن 2012 ... اﺧﻼق ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻧﺸﺮ. ﺳﺮآﻏﺎز. 1. ﻓﻨــﺎوري ... ﺗﺠﺎرت. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. 8.
" ﻣﺼﻮب. ﺳـﺎل. 1382. ،. ﻣﺸـﺘﻤﻞ. ﺑـﺮ. ﻫﺸﺘﺎد. و. ﯾﮏ ﻣﺎده و ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮه. اﺳﺖ ﮐﻪ ... ﻧﺸﺮ، ﻋﺮﺿﻪ، اﺟﺮا و ﺣﻖ
ﺑﻬﺮه .... ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. ﻓﮑـﺮي. در. اﯾﺮان. ﮔﺴﺘﺮش. ﯾﺎﻓﺖ. و. ﺿﻤﺎﻧﺖ. اﺟﺮاﯾﯽ. ﻣﺪﻧﯽ. و. ﮐﯿﻔـﺮي. ﺑـﺮاي. ﻧﻘﺾ. ﺣﻘﻮق
... ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟـﺪي ... اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺎ.

طرح صنعتی - مرکز مالکیت معنوی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در صورت تقلید نسخه برداری یا نقض حق چگونه می توانید حقوق طرح های صنعتی خود
را اعمال کنید؟ - ضمانت اجرای حقوق ثبت طرح های صنعتی چگونه است ؟ - گزارش
مختصری از الکترونیکی نمودن سوابق و فرایند ثبت طرح های صنعتی ... حقوق
مالکیت معنوی به حقوقی گفته می شود که از تراوشات مغزی انسان ناشی شده ، جنبه
ابتکاری داشته ...

مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

مشخصات این فایل عنوان: ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت
الکترونیک فرمت فایل: word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 13 این مقاله درمورد
ضمانت ...

فیلم آموزش شطرنج آخر بازی پیشرفته و حرفه ای Endgames for experts

دیگر تابلو های تبلیغاتی

طرح توجیهی کشت خیار درختی

لایه جی آی اس شبکه حمل و نقل شاندیز

طرح توجیهی کشت خیار درختی

342 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی گیاهان تک لپه ای و ویژگی های آنها - 7 صفحه فایل ورد

ترجمه مقاله طراحی معماری اینترنت اشیاء بر اساس محاسبات ابری

تحقیق درباره کارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص

تحقیق درباره راز آفرینش

پاورپوینت درمورد آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست 2